Povolení nebo zakázání vzdáleného řízení plochy pro vaši organizaci

Než začnete

Nastavení nakonfigurovaná na úrovni organizace se automaticky nastaví pro uživatele při jejich vytvoření.

Z Ovládacího centramůžete nastavit výchozí nastavení organizace pro RDC. Chcete-li pro uživatele vytvořit výjimky, přejděte do uživatelského nastavení.

Na úrovni uživatele se po konfiguraci nastavení rdc nevrátí k výchozímu nastavení organizace.

1

Z pohledu zákazníka v https://admin.webex.comaplikaci přejděte na Služby.

2

Vyberte Volání > Nastavení klienta .

3

V prostředí při volání vyberte následujícípřepínače, které povolí nebo zakážou výchozí nastavení rdc:

  • Požádat o dálkové ovládání– umožněte uživatelům požádat o sdílený obsah ostatních a získat nad tím kontrolu nad tím.
  • Poskytnutí dálkového ovládání– umožněte uživatelům, aby ostatní mohli převzít kontrolu nad jejich sdíleným obsahem.

Povolení nebo zakázání vzdáleného ovládání plochy pro uživatele

1

Z pohledu zákazníka v https://admin.webex.comaplikaci přejděte na Uživatelé.

2

Vyberte uživatele, který chcete upravit.

3

V prostředí volání vyberte volání > .

4

Výběrem přepínače povolíte nebo zakážete možnosti rdc:

  • Požádat o dálkové ovládání– umožněte uživatelům získat a ovládat sdílený obsah ostatních.
  • Poskytnutí dálkového ovládání– umožněte uživatelům, aby ostatní mohli převzít kontrolu nad jejich sdíleným obsahem.

 

Na úrovni uživatele se po konfiguraci nastavení rdc nevrátí k výchozímu nastavení organizace.