Povolení nebo zakázání řízení vzdálené plochy pro vaši organizaci

Než začnete

Nastavení, která jsou nakonfigurovaná na úrovni organizace, se automaticky nastaví pro uživatele při jejich vytvoření.

V Centruřízení můžete nastavit výchozí nastavení organizace pro program Připojení ke vzdálené ploše. Chcete-li pro uživatele vytvořit výjimky, přejděte na Nastaveníuživatele.

Na úrovni uživatele se nastavení programu Připojení ke vzdálené ploše po nakonfigurování nevrátí do výchozího nastavení organizace.

1

Ze zobrazení zákazníka v programu https://admin.webex.compřejděte na Služby.

2

Vyberte Možnost Volání > Nastaveníklienta.

3

V části Možnosti volánívyberte následující přepínače pro povolení nebo zakázání výchozího nastavení programu Připojení ke vzdálené ploše:

  • Řízení požadavků– Umožňuje uživatelům požadovat a získat kontrolu nad sdíleným obsahem ostatních uživatelů.
  • Poskytněte jim kontrolu– Umožněte uživatelům, aby ostatní převzali kontrolu nad svým sdíleným obsahem.

Povolení nebo zakázání řízení vzdálené plochy pro uživatele

1

Ze zobrazení zákazníka v programu https://admin.webex.compřejděte na Uživatelé.

2

Vyberte uživatele, kterého chcete upravit, a klikněte na Volání.

3

V části Nastaveníklienta klikněte na Možnosti volání.

4

Výběrem přepínače povolíte nebo zakážete možnosti programu Připojení ke vzdálené ploše:

  • Řízení požadavků– Umožňuje uživatelům požadovat a získat kontrolu nad sdíleným obsahem ostatních uživatelů.
  • Poskytněte jim kontrolu– Umožněte uživatelům, aby ostatní převzali kontrolu nad svým sdíleným obsahem.

 

Na úrovni uživatele se nastavení programu Připojení ke vzdálené ploše po nakonfigurování nevrátí do výchozího nastavení organizace.


 

Další informace o ovládání vzdálené plochy naleznete v tématu: Poskytněte nebo požádejte o ovládání vzdálené plochy v aplikaciWebex.