Povolení nebo zakázání ovládání vzdálené plochy pro vaši organizaci

Než začnete

Nastavení nakonfigurovaná na úrovni organizace se automaticky nastavují pro uživatele, když jsou vytvořeny.

Z centra Control Hub můžete nastavit výchozí nastavení organizace pro RDC. Chcete-li pro uživatele udělat výjimky, přejděte do části Uživatelská nastavení.

Na úrovni uživatele se po konfiguraci nastavení RDC nevrátí do výchozího nastavení organizace.

1

Z pohledu zákazníka v https://admin.webex.com, přejděte do Služby.

2

Vybrat Volání > Nastavení klienta.

3

V části Prostředí během hovoru vyberte následující přepínače, které chcete povolit nebo zakázat výchozí nastavení RDC:

  • Řízení žádosti – umožněte uživatelům vyžádat si a získat kontrolu nad sdíleným obsahem ostatních.
  • Udělit kontrolu – umožněte uživatelům, aby ostatní převzali kontrolu nad sdíleným obsahem.

Povolení nebo zakázání funkce Vzdálené ovládání plochy pro uživatele

1

Z pohledu zákazníka v https://admin.webex.com, přejděte na Uživatelé.

2

Vyberte uživatele, kterého chcete upravit, a klikněte na možnost Volání.

3

V části Nastavení klienta klikněte na možnost Prostředí během hovoru.

4

Výběrem přepínače povolíte nebo zakážete možnosti RDC:

  • Řízení žádosti – umožněte uživatelům vyžádat si a získat kontrolu nad sdíleným obsahem ostatních.
  • Udělit kontrolu – umožněte uživatelům, aby ostatní převzali kontrolu nad sdíleným obsahem.

 

Na úrovni uživatele se po konfiguraci nastavení RDC nevrátí do výchozího nastavení organizace.


 

Další informace o dálkovém ovládání plochy naleznete zde: Poskytnutí nebo vyžádání vzdáleného ovládání plochy v aplikaci Webex.