Aktivera eller inaktivera Remote Desktop Control för din organisation

Innan du börjar

Inställningar som konfigureras på organisationsnivå ställs automatiskt in för användare när de skapas.

Från Control Hub kan du angeorganisationens standard för RDC. För att göra undantag för användare går du till Användarinställningar.

På användarnivå går RDC-inställningen inte tillbaka till organisationens standardinställning när RDC-inställningen har konfigurerats.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Tjänster.

2

Välj Samtal > klientinställningar.

3

Från samtalsupplevelsen väljer du följande alternativ för att aktivera eller inaktivera standardinställningarför RDC:

  • Begär fjärrkontroll– Tillåt användare att begära och ta kontroll över andras delade innehåll.
  • Ge fjärrkontroll– Tillåt användare att låta andra ta kontroll över deras delade innehåll.

Aktivera eller inaktivera fjärrdatorkontroll för en användare

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Användare.

2

Välj den användare du vill ändra.

3

Välj >samtalsupplevelse.

4

Välj växeln för att aktivera eller inaktivera RDC-alternativ:

  • Begär fjärrkontroll– Tillåt användare att ta och styra andras delade innehåll.
  • Ge fjärrkontroll– Tillåt användare att låta andra ta kontroll över deras delade innehåll.

 

På användarnivå går RDC-inställningen inte tillbaka till organisationens standardinställning när RDC-inställningen har konfigurerats.