Tilføj telefonnumre

Før du begynder

 • Numre skal følge E.164-format for alle lande, bortset fra USA, som også kan følge nationalt format.

 • Afhængigt af placeringens land formateres numrene i henhold til kravene for lokal opringning. Hvis en landekode for eksempel er påkrævet, kan du indtaste numre med eller uden koden, og koden forudfyldes.

1

Gå til Tjenester fra kundevisningen i https://admin.webex.com, og vælg Websteder.

2

Klik på Administrer > Tilføj .

3

Vælg en placering fra Placering rullemenu.

4

Klik på Næste.

5

Slå til for at aktivere numre senere Aktivér numre senere .


 
Når denne valgmulighed er aktiveret, er telefonnumre tilgængelige til konfiguration med det samme, men de skal aktiveres ved at kontakte din udbyder direkte. Aktivér denne valgmulighed, hvis du overfører numre på et senere tidspunkt.
6

Indtast hvert telefonnummer, der skal tilføjes. Adskil hvert tal med et komma.


 
Du kan tilføje op til 1.000 numre.

 

Numre valideres automatisk, når du tilføjer et komma eller trykker på Indtast .

7

Klik på Gem.

De nye telefonnumre vises på din nummerliste.


 

Yderligere validering finder sted, når du klikker Gem . Hvis der f.eks. allerede findes et nummer, der tilføjes, for placeringen, vises der en fejlmeddelelse , og du kan ikke gemme. Fjern alle ugyldige numre, og klik på Gem igen.

Aktivér eller fjern telefonnumre

1

Gå til Tjenester fra kundevisningen i https://admin.webex.com, og vælg Websteder.

2

For at aktivere et inaktivt telefonnummer skal du klikke på i Handlinger kolonne, og vælg Aktivér .


 

Hvis et inaktivt nummer tildeles til en funktion, en bruger eller et arbejdsområde, forbliver det inaktivt, indtil det aktiveres ved hjælp af Aktivér valgmulighed under Handlinger eller ved hjælp af masseaktiveringsmetoden, som er skitseret i Aktivér numre på én gang .

3

For at fjerne et telefonnummer skal du klikke på i Handlinger kolonne, og vælg Slet .


 
Hvis telefonnummer allerede er tildelt til en bruger, et arbejdsområde eller en funktion, er valgmuligheden slet ikke tilgængelig.

Aktivér numre på én gang

1

Gå til Tjenester fra kundevisningen i https://admin.webex.com, og vælg Websteder.

2

Du kan filtrere din liste med numre baseret på en bestemt placering eller status eller begge dele. Klik på Inaktiv for kun at se de numre, der er i inaktiv tilstand.

3

Du kan aktivere 500 numre ad gangen ved at vælge Aktivér numre øverst på din liste.

4

Bekræft ved at klikke Aktivér .

Slet flere telefonnumre på én gang

Før du begynder

Kun telefonnumre, der ikke er tildelt, kan masseslettes.

Hvis et nummer hører til en nummerblok, kan det ikke slettes, medmindre tildelingen af alle numre i den pågældende blok ophæves.

1

Gå til Tjenester fra kundevisningen i https://admin.webex.com, og vælg Websteder.

2

Vælg de telefonnumre, du vil slette.

3

Klik på Slet fra den øverste navigationsmenu.

Du kan eventuelt vælge Slet valgmulighed fra Administrer .

4

Bekræft din sletning.

5

Massesletningsprocessen starter og kan ses i Jobliste.


 

Numre, som du ikke kan slette, vises som fejl. Typiske fejl omfatter:

 • Forsøger at slette et nummer, der er tildelt en bruger eller tjeneste.

 • Forsøger at slette et nummer, der er en del af et nummerinterval.


   

  For at løse en nummerinterval skal du markere hele nummerblokken i det pågældende område til sletning.

Flyt numre fra én placering til en anden

Du kan flytte telefonnumre ind Control Hub , fra et sted til et andet.

Før du begynder

 • Kun telefonnumre, der er angivet inden for det samme land, kan flyttes.

 • Telefonnumrene skal leveres af det samme PSTN , som leveres eller leveres af en lokal gateway.

 • Telefonnumrene skal være aktive og kan ikke tildeles til en bruger, et arbejdsområde eller en placeringstjeneste som f.eks. en automatisk omstilling eller viderestillingsgruppe.

 • En placerings hovednummer kan ikke flyttes.

1

Gå til Tjenester fra kundevisningen i https://admin.webex.com, og vælg Websteder.

2

Klik på Administrer knappen, og vælg Flyt valgmulighed.

3

Vælg kildeplaceringen for at flytte numrene.

4

Vælg de telefonnumre, du vil flytte.

5

Klik på Flyt fra den øverste navigationsmenu.

6

Vælg den målplacering, du vil flytte numre til.

7

Flytningsprocessen starter og kan ses i Jobliste.

Numre, der ikke kan flyttes, vises som fejl. En typisk fejl er forsøg på at flytte et nummer, der er tildelt en bruger eller tjeneste.

Søg og filtrer telefonnumre og lokalnumre

Du kan søge efter og filtrere numre for hurtigt at finde numre, der ikke er tildelt eller er inaktive.

1

Gå til Tjenester fra kundevisningen i https://admin.webex.com, og vælg Websteder.

2

Brug søgelinjen til at finde et telefonnummer eller lokalnummer.

3

Filtrer dine telefonnumre ved at vælge det filter, der skal anvendes, øverst på siden. Filtrer efter Alle , Ikke tildelt , Tildelt , Inaktiv , Kun lokalnummer , eller Gratis .


 
Du kan også filtrere efter placering ved at vælge en placering i rullemenu.

Få en liste over telefonnumre

1

Gå til Tjenester fra kundevisningen i https://admin.webex.com, og vælg Websteder.

2

Klik på Administrer > Eksportér for at downloade en CSV-fil med listen over telefonnumre til din organisation.