Přidat telefonní čísla

Než začnete

 • Pro všechny země musí být čísla ve formátu E.164 s výjimkou USA, které mohou mít také národní formát.

 • V závislosti na zemi jsou čísla formátována podle místních požadavků na vytáčení. Pokud je například vyžadováno směrové číslo země, můžete zadávat čísla s kódem nebo bez něj a kód se zobrazí na přední stranu.

1

V zobrazení pro zákazníka na webu https://admin.webex.compřejděte na možnost Služby a pak vyberte možnost Weby.

2

Klikněte Spravovat > Přidat .

3

Vyberte umístění z Umístění rozevírací nabídka.

4

Klepněte na tlačítko Další.

5

Chcete-li čísla aktivovat později, zapněte je Aktivovat čísla později .


 
Když je tato možnost povolena, telefonní čísla jsou okamžitě dostupná pro konfiguraci. Je však nutné ji aktivovat přímo od svého operátora. Tuto možnost povolte, pokud provádíte přenos čísel později.
6

Zadejte jednotlivá telefonní číslo , která chcete přidat. Oddělte jednotlivá čísla čárkou.


 
Můžete přidat až 1000 čísel.

 

Čísla se automaticky ověřují, když napíšete čárku nebo stisknete tlačítko Zadejte .

7

Klikněte na možnost Uložit.

Nová telefonní čísla se zobrazí ve vašem seznamu čísel.


 

Po klepnutí na tlačítko dojde k dalšímu ověření Uložit . Pokud například již existuje přidávané číslo pro danou pobočku, zobrazí se chybová zpráva a vy nebude možné uložit. Odstraňte veškerá neplatná čísla a klikněte na tlačítko Uložit znovu.

Aktivujte nebo odeberte telefonní čísla

1

V zobrazení pro zákazníka na webu https://admin.webex.compřejděte na možnost Služby a pak vyberte možnost Weby.

2

Chcete-li aktivovat neaktivní telefonní číslo, klikněte na možnost v Akce sloupec a vyberte možnost Aktivovat .


 

Pokud je funkci, uživateli nebo pracovnímu prostoru přiřazeno neaktivní číslo, zůstane neaktivní, dokud nebude aktivováno pomocí funkce Aktivovat možnost pod Akce nebo pomocí hromadné aktivace, která je popsána v Hromadná aktivace čísel .

3

Chcete-li odebrat telefonní číslo, klikněte na možnost v Akce sloupec a vyberte možnost Odstranit .


 
Pokud je telefonní číslo již přiřazeno uživateli, pracovnímu prostoru nebo funkci, možnost odstranění není k dispozici.

Hromadná aktivace čísel

1

V zobrazení pro zákazníka na webu https://admin.webex.compřejděte na možnost Služby a pak vyberte možnost Weby.

2

Seznam čísel můžete filtrovat na základě konkrétní pobočky, stavu nebo obou. Klikněte Neaktivní zobrazíte pouze čísla, která jsou v neaktivním stavu.

3

Výběrem můžete aktivovat najednou 500 čísel Aktivovat čísla v horní části seznamu.

4

Potvrďte kliknutím Aktivovat .

Hromadné mazání telefonních čísel

Než začnete

Hromadně lze odstranit pouze telefonní čísla, u kterých nebylo přiřazení zrušeno.

Pokud některé číslo patří do bloku čísel, lze ho odstranit až poté, co bylo zrušeno přiřazení všech čísel v tomto bloku.

1

V zobrazení pro zákazníka na webu https://admin.webex.compřejděte na možnost Služby a pak vyberte možnost Weby.

2

Vyberte telefonní čísla, která chcete odstranit.

3

Klikněte Odstranit z horní navigační nabídky.

Volitelně můžete vybrat Odstranit možnost od Spravovat .

4

Potvrďte odstranění.

5

Spustí se proces hromadného odstranění, který lze zobrazit ve Správci úloh.


 

Čísla, která nelze odstranit, se zobrazují jako chyby. Mezi typické chyby patří:

 • Probíhá pokus o odstranění čísla, které je přiřazeno uživateli nebo službě.

 • Probíhá pokus o odstranění čísla, které je součástí rozsah čísel.


   

  Chcete-li vyřešit chybu rozsah čísel , musíte vybrat k odstranění celý blok čísel v tomto rozsahu.

Přesunout čísla z jedné pobočky do druhé

Můžete přesunout telefonní čísla, příp Centrum Control Hub z jednoho umístění na jiné.

Než začnete

 • Přesunout lze pouze telefonní čísla, která jsou uvedena v rámci stejné země.

 • Telefonní čísla musí být poskytnuta stejnou sítí PSTN jako místní brána.

 • Telefonní čísla musí být aktivní a nelze je přiřadit k uživateli, pracovnímu prostoru nebo službě určování polohy, jako je například automatický operátor nebo skupina sdružených linek.

 • Hlavní číslo pobočky nelze přesunout.

1

V zobrazení pro zákazníka na webu https://admin.webex.compřejděte na možnost Služby a pak vyberte možnost Weby.

2

Klikněte na možnost Spravovat a vyberte možnost Přesunout možnost.

3

Vyberte zdrojové umístění, kam chcete přesunout čísla.

4

Vyberte telefonní čísla, která chcete přesunout.

5

Klikněte Přesunout z horní navigační nabídky.

6

Vyberte cílové umístění, do kterého chcete přesunout čísla.

7

Spustí se proces přesunutí a lze jej zobrazit ve Správci úloh.

Čísla, která nelze přesunout, se zobrazují jako chyby. Typická chyba je při pokusu o přesun čísla, které je přiřazeno uživateli nebo službě.

Vyhledávejte a filtrujte telefonní čísla a linky

Čísla můžete vyhledávat a filtrovat a rychle tak najít čísla, která nejsou přiřazena nebo jsou neaktivní.

1

V zobrazení pro zákazníka na webu https://admin.webex.compřejděte na možnost Služby a pak vyberte možnost Weby.

2

K vyhledání telefonní číslo nebo linky použijte panel hledání.

3

Filtrujte telefonní čísla výběrem filtru v horní části stránky, který chcete použít. Filtrovat podle Všechny , Nepřiřazeno , Přiřazeno , Neaktivní , Pouze linka , nebo Bezplatné .


 
Můžete také filtrovat podle umístění výběrem umístění z rozevírací nabídka.

Získejte seznam telefonních čísel

1

V zobrazení pro zákazníka na webu https://admin.webex.compřejděte na možnost Služby a pak vyberte možnost Weby.

2

Klikněte Spravovat > Exportovat stáhnete soubor CSV se seznamem telefonních čísel pro vaši organizaci.