Lägg till telefonnummer

Innan du börjar

 • Nummer måste följa E.164-format för alla länder, förutom USA där även det nationella formatet kan användas.

 • Beroende på platsens land formateras numren efter lokala uppringningskrav. Om till exempel en landskod krävs kan du ange nummer med eller utan kod och koden är förinställd.

1

Från kundvyn på https://admin.webex.com går du till Tjänster och väljer Webbplatser.

2

Klicka på Hantera > Lägg till .

3

Välj en plats från Plats listrutemeny.

4

Klicka på Nästa.

5

Aktivera nummer senare genom att slå på Aktivera nummer senare .


 
När detta alternativ är aktiverat är telefonnummer tillgängliga för konfiguration omedelbart, men måste aktiveras genom att kontakta din nätoperatör direkt. Aktivera det här alternativet om du flyttar nummer vid ett senare tillfälle.
6

Ange varje telefonnummer som ska läggas till. Avgränsa varje nummer med kommatecken.


 
Du kan lägga till upp till 1 000 nummer.

 

Siffror valideras automatiskt när du lägger till ett kommatecken eller trycker på Ange .

7

Klicka på Spara.

De nya telefonnumren visas i din nummerlista.


 

Ytterligare validering utförs när du klickar Spara . Om det till exempel redan finns ett nummer som läggs till för platsen visas ett felmeddelande och du kan inte spara. Ta bort eventuella ogiltiga nummer och klicka på Spara igen.

Aktivera eller ta bort telefonnummer

1

Från kundvyn på https://admin.webex.com går du till Tjänster och väljer Webbplatser.

2

För att aktivera ett inaktivt telefonnummer klickar du på i Åtgärder kolumn och välj Aktivera .


 

Om ett inaktivt nummer tilldelas en funktion, användare eller arbetsyta förblir det inaktivt tills det aktiveras med Aktivera alternativ under Åtgärder eller använda massaktiveringsmetoden, som beskrivs i Aktivera flera nummer samtidigt .

3

För att ta bort ett telefonnummer klickar du på i Åtgärder kolumn och välj Ta bort .


 
Om telefonnumret redan är tilldelat till en användare, arbetsyta eller funktion är alternativet för borttagning inte tillgängligt.

Aktivera flera nummer samtidigt

1

Från kundvyn på https://admin.webex.com går du till Tjänster och väljer Webbplatser.

2

Du kan filtrera din lista med nummer baserat på en specifik plats eller status eller både och. Klicka på Inaktiv för att se endast de nummer som har en inaktiv status.

3

Du kan aktivera 500 nummer åt gången genom att välja Aktivera Numbers högst upp i listan.

4

Bekräfta genom att klicka Aktivera .

Ta bort flera telefonnummer samtidigt

Innan du börjar

Endast telefonnummer som inte har tilldelats kan massraderas.

Om ett nummer tillhör ett block med nummer kan det inte tas bort om inte alla nummer i blocket har tagits bort.

1

Från kundvyn på https://admin.webex.com går du till Tjänster och väljer Webbplatser.

2

Välj de telefonnummer som du vill ta bort.

3

Klicka på Ta bort från den översta navigeringsmenyn.

Alternativt kan du välja Ta bort alternativ från Hantera .

4

Bekräfta borttagningen.

5

Massborttagningsprocessen startar och kan visas i Aktivitetshanteraren.


 

Siffror som du inte kan ta bort visas som fel. Typiska fel inkluderar:

 • Försöker ta bort ett nummer som är tilldelat en användare eller tjänst.

 • Försöker ta bort ett nummer som ingår i ett nummerintervall.


   

  För att åtgärda ett nummerintervallsfel måste du markera hela blocket med nummer i intervallet för borttagning.

Flytta nummer från en plats till en annan

Du kan flytta in telefonnummer Control Hub , från en plats till en annan.

Innan du börjar

 • Endast telefonnummer som tillhandahålls inom samma land kan flyttas.

 • Telefonnumren måste tillhandahållas av samma PSTN som tillhandahålls eller tillhandahålls av en lokal gateway.

 • Telefonnumren måste vara aktiva och kan inte tilldelas till en användare, en arbetsyta eller en platstjänst som en autoassistent eller en sökgrupp.

 • En plats huvudnummer kan inte flyttas.

1

Från kundvyn på https://admin.webex.com går du till Tjänster och väljer Webbplatser.

2

Klicka på Hantera och välj Flytta alternativ.

3

Välj källplatsen för att flytta siffrorna.

4

Välj de telefonnummer som du vill flytta.

5

Klicka på Flytta från den översta navigeringsmenyn.

6

Välj den målplats som du vill flytta nummer till.

7

Flyttprocessen startar och kan visas i Aktivitetshanteraren.

Siffror som inte kan flyttas visas som fel. Ett typiskt fel är att försöka flytta ett nummer som är tilldelat en användare eller tjänst.

Sök och filtrera telefonnummer och anknytningar

Du kan söka och filtrera nummer för att snabbt hitta nummer som är otilldelade eller inaktiva.

1

Från kundvyn på https://admin.webex.com går du till Tjänster och väljer Webbplatser.

2

Använd sökfältet för att hitta ett telefonnummer eller en anknytning.

3

Filtrera dina telefonnummer genom att välja det filter som ska tillämpas högst upp på sidan. Filtrera efter Alla , Ej tilldelat , Tilldelad , Inaktiv , Endast anknytning , eller Avgiftsfritt .


 
Du kan även filtrera efter plats genom att välja en plats i listrutemeny.

Få en lista över telefonnummer

1

Från kundvyn på https://admin.webex.com går du till Tjänster och väljer Webbplatser.

2

Klicka på Hantera > Exportera för att hämta en CSV-fil med listan över telefonnummer till din organisation.