האם אוכל להצטרף לאודיו באמצעות Webex VoIP אם תעבורת UDP ו- RTP חסומה ברשת שלי?

האם אוכל להצטרף לשמע באמצעות Webex VoIP אם תעבורת UDP ו- RTP חסומה ברשת שלי?

האם אוכל להשתמש ב- Webex VOIP עם חיבורי פרוטוקול בקרת שידור (TCP)?

מהו הרצף שבו Webex מנסה להתחבר לשרתי VoIP?

פתרון:

Webex מנסה להתחבר לשרתי VoIP בסדר הבא:

  1. מנות UDP מעל יציאה 9000.
  2. מנות TCP מעל יציאה 9000.
  3. מנות TCP מעל יציאה 443 (SSL).
  4. מנות TCP מעל יציאה 5004
הערה
  • חיבורי UDP מועדפים על פני חיבורי TCP.
  • ברשת עם קישוריות בעייתית, שימוש במנות TCP יגרום לנשירה של שמע.

Webex Business Suite (WBS) 31 ואילך

Webex משתמשת במנות פרוטוקול תעבורה בזמן אמת (RTP) בתקן האינטרנט, ומחליפה את הפרוטוקול הקנייני של Webex ששימש בגירסאות WBS קודמות. RTP הוא פרוטוקול רשת המשמש להעברת שמע ווידאו ברשתות IP. RTP נמצא בשימוש נרחב במערכות תקשורת ובידור הכוללות הזרמת מדיה, כגון טלפוניה, יישומי ועידת וידאו, שירותי טלוויזיה ותכונות דחיפה לשיחה מבוססות אינטרנט.

הערה: Webex VoIP לא יפעל אם מנות RTP חסומות ברשת שלך.

האם המאמר הזה הועיל לך?