Czy mogę dołączyć do audio za pomocą Webex VoIP, jeśli ruch UDP i RTP jest zablokowany w mojej sieci?

Czy mogę dołączyć do dźwięku za pomocą Webex VoIP, jeśli ruch UDP i RTP jest zablokowany w mojej sieci?

Czy mogę używać Webex VOIP z połączeniami TCP (Transmission Control Protocol)?

Jaka jest sekwencja, w jakiej Webex próbuje połączyć się z serwerami VoIP?

Rozwiązanie:

Webex próbuje połączyć się z serwerami VoIP w następującej kolejności:

  1. Pakiety UDP przez port 9000.
  2. Pakiety TCP przez port 9000.
  3. Pakiety TCP przez port 443 (SSL).
  4. Pakiety TCP przez port 5004
Uwaga: 
  • Połączenia UDP są preferowane zamiast połączeń TCP.
  • W sieci z problematyczną łącznością użycie pakietów TCP spowoduje przerwy w dostępie do dźwięku.

Webex Business Suite (WBS) 31 i nowszeWebex

używa standardu internetowego pakietów Real-time Transport Protocol (RTP), zastępując zastrzeżony protokół Webex używany w poprzednich wersjach WBS. RTP to protokół sieciowy używany do dostarczania dźwięku i obrazu przez sieci IP. RTP jest szeroko stosowany w systemach komunikacyjnych i rozrywkowych, które obejmują media strumieniowe, takie jak telefonia, aplikacje do telekonferencji wideo, usługi telewizyjne i internetowe funkcje push-to-talk.

Uwaga: Webex VoIP nie będzie działać, jeśli pakiety RTP są zablokowane w sieci.

Czy ten artykuł był pomocny?