Da li mogu da se pridružim audio zapisu koristeći Webex VoIP ako su UDP i RTP saobraćaj blokirani u mojoj mreži?

Da li mogu da se pridružim zvuku pomoću Webex VoIP-a ako je UDP i RTP saobraćaj blokiran u mojoj mreži?

Da li mogu da koristim Webex VOIP sa Trans Transmission Control Protocol (TCP) vezama?

Koja je sekvenca u kojoj Webex pokušava da se poveže sa VoIP serverima?

Rešenje:

Webex pokušava da se poveže sa VoIP serverima sledećim redosledom:

  1. UDP paketi preko porta 9000.
  2. TCP paketi preko porta 9000.
  3. TCP paketi preko porta 443 (SSL).
  4. TCP paketi preko porta 5004
Napomena: 
  • UDP veze su poželjne u odnosu na TCP veze.
  • Na mreži sa problematičnom vezom, korišćenje TCP paketa će rezultirati audio odustajanjem.

Webex Business Suite (WBS) 31 i novijiWebex

koristi pakete Internet-standardnog Protokola transporta u realnom vremenu (RTP) koji zamenjuje Webexov vlasnički protokol koji je korišćen u prethodnim WBS verzijama. RTP je mrežni protokol koji se koristi za isporuku audio i video zapisa preko IP mreža. RTP se opširno koristi u komunikacionim i zabavnim sistemima koji uključuju striming medija, kao što su telefonija, aplikacije za video telekonferenciju, televizijske usluge i funkcije za praćenje na vebu.

Napomena: Webex VoIP neće raditi ako su RTP paketi blokirani u mreži.

Da li je ovaj članak bio koristan?