Kan jag ansluta till ljudet via Webex VoIP om UDP- och RTP-trafik är blockerad i mitt nätverk?

Kan jag delta i ljudet via Webex VoIP om UDP- och RTP-trafik är blockerad i mitt nätverk?

Kan jag använda Webex VOIP med TCP-anslutningar (Transmission Control Protocol)?

Vilken är sekvensen i vilken Webex försöker ansluta till VoIP servrar?

Lösning:

Webex försöker ansluta till VoIP servrar i följande ordning:

  1. UDP-paket via port 9000.
  2. TCP-paket över port 9000.
  3. TCP-paket via port 443 (SSL).
  4. TCP-paket över port 5004
Obs
  • UDP-anslutningar är att föredra framför TCP-anslutningar.
  • I ett nätverk med problematisk anslutning kommer användning av TCP-paket att resultera i nedrullningade ljudanslutningar.

Webex Business Suite (WBS) 31

och senareWebex använder internetstandarden för RTP-paket (Real-time Transport Protocol), vilket ersätter Webex egna protokoll som användes i tidigare WBS-versioner. RTP är ett nätverksprotokoll som används för att leverera ljud och video över IP-nätverk. RTP används i stor utsträckning i kommunikations- och underhållningssystem som omfattar strömmande media, t.ex. telefoni, videotelekonferensprogram, TV-tjänster och webbaserade push-to-talk-funktioner.

Obs! Webex VoIP inte att fungera om RTP-paket är blockerade i ditt nätverk.

Var den här artikeln användbar?