סוכן שירות הניטור של Webex מסייע לך לראות את איכות חיבור הרשת של הארגון שלך בעת שימוש בשירותי Webex בשבעת הימים האחרונים. עליך להגדיר סוכן ולהיות מנהל לקוח מלא או מנהל לקוח לקריאה בלבד כדי להציג נתונים אלה.

אם ברצונך שהסוכן יפקח על התקני וידאו מקומיים לצורך פתרון בעיות בנתונים, באפשרותך לבצע את השלבים בניטור התקנים.

לפני שתתחיל

עליך להגדיר לפחות סוכן שירות ניטור Webex אחד בארגון שלך לפני שתוכל להציג נתוני ניטור רשת.

1

מתצוגת הלקוח ב- https://admin.webex.com, עבור אל פתרון בעיותולאחר מכן בחר מצב.

2

תחת שירותניטור Webex, בחר הצג פרטים.

3

לצד סוכן, בחר את סוכן שירות ניטור Webex שעבורו ברצונך להציג את הנתונים.

נתוני בדיקת הרשת שסוכן שירות הניטור של Webex מספק עוזרים לך לראות כיצד נראה חיבור הרשת שלך בעת התחברות לשירות Webex. באפשרותך להשתמש במידע זה כדי להשוות אותו לנתוני האיכות של פגישות Webex בפועל כדי לראות מהיכן עלולות להגיע בעיות רשת פוטנציאליות, מרשת הארגון שלך או ממרכז נתונים של Webex.

הסוכן מפעיל בדיקות תעבורת רשת כל חמש דקות מהרשת של הארגון שלך למרכזי הנתונים של Webex ומציג לך נתוני איכות רשת עבור:

  • שירותאינטרנט – גישה לשירותי אינטרנט של Webex כגון תזמון פגישה באתר Webex, ביקור בניהול אתר Webex, ביקור בדף ה- API של פגישות Webex וגישה להקלטות מבוססות רשת.

  • שירותשיחות ועידה – פעולות בתוך הפגישה, כגון כמה זמן לוקח להצטרף לפגישה, השתקה וביטול השתקה, שימוש בתיבת הצ'אט ושיתוף תוכן.

  • שירותמדיה – איכות שמע ווידאו של פגישת Webex.

  • SIP– כיצד נראה חיבור האיתות כאשר נעשה שימוש בהתקן וידאו מקומי עבור שירותי Webex, כגון חיוג ב- URI כדי להצטרף לפגישה.

הגרף הופך לאדום כדי להדגיש בעיות פוטנציאליות אם החיבור של הסוכן מגיע לסף עבור כל אחד מהשירותים פעמיים ברציפות.

ערכי הסף המוגדרים כברירת מחדל הם:

מדד

סף

השהיה

500 אלפיות השנייה

אובדן מנה

10%

TCP

1500 אלפיות השנייה

TLS

3000 אלפיות השנייה

DNS

1000 אלפיות השנייה

השתמש במחוון ציר הזמן כדי להגדיל את התצוגה בחלון של 3 עד 24 שעות בתוך 7 הימים של נתוני הביצועים. באפשרותך גם לסנן את הנתונים המוצגים בתרשימים.

לוח שירותים

לוח השירותים מוצג בצד ימין, ובאפשרותך לכווץ אותו באמצעות החץ .

לוח זה מציג לך את הנתונים הממוצעים עבור כל החיבורים שנוצרו לכל שירות ומשווה אותם לסף הגבוה ביותר שאליו הגעת במסגרת הזמן שבה אתה צופה כעת. באפשרותך לעבור בין מרכזי נתונים שונים של Webex כדי לראות כיצד נראה חיבור הרשת של הארגון שלך עבור מיקומים שונים.

מרכזי הנתונים של Webex שניתן לבחור מתוכם מבוססים על הגדרות אתר Webex ועל מיקום הסוכן.

תקינות הרשת

גרף זה מציג לך את תקינות נתיב הרשת מהסוכן לכל אחד משירותי Webex. באפשרותך לרחף מעל כל נקודה בגרף כדי להראות לך את הנתונים עבור כל חיבור מקצה לקצה שהסוכן ביצע לשירות.

עבור גרפים של השהיה ואובדן מנות, באפשרותך לרחף מעל נקודת עניין כדי לראות את המספרים המדויקים עבור כל חיבור שנעשה במהלך זמן זה. המספר העליון מייצג את המדד מקצה לקצה, ומתחתיו ניתן לבדוק את המדדים עבור כל קפיצה. אם החיבור מקצה לקצה נראה גבוה מדי, באפשרותך לבדוק כל קפיצה בודדת כדי לעזור לפתור את הבעיה בחיבור הרשת שלך.

דוגמה: השהיה

דוגמה: אובדן מנה

זמן חיבור

גרף זה מראה לך את הזמן שלוקח לסוכן ליצור חיבור או לפתור את ערכי ה- DNS לכל אחד משירותי Webex. באפשרותך לרחף מעל כל נקודה בגרף כדי להראות לך את הנתונים עבור כל חיבור מקצה לקצה שהסוכן ביצע לשירות.

עבור הגרפים TCP, TLS ו- DNS, באפשרותך לרחף מעל נקודת עניין כדי לראות את המספרים המדויקים עבור החיבורים שנוצרו במהלך זמן זה.

דוגמה: TCP

דוגמה: TLS

דוגמה: DNS

באפשרותך להשתמש בסוכן כדי לנטר ולאסוף נתוני חומרה וכתובות IP מקומיים עבור התקני וידאו מקומיים בפתרון בעיות כאשר הם משמשים להצטרפות לפגישות.

הסוכן יכול לנטר כל מכשיר SX, MX, DX, EX או Room שבו פועלת תוכנת Cisco Collaboration Endpoint (CE), תוכנת נקודת קצה של Cisco Telepresence (TE) או תוכנת Cisco Telepresence Collaboration (TC) גרסה 7.3.10 ואילך.


הוספת התקני וידאו מקומיים כדי שהסוכן יוכל לפקח עליהם היא אופציונלית. ניטור מכשירים אינו מומלץ אם הארגון שלך משתמש ב- Webex Edge עבור התקנים.

הוספת התקני וידאו מקומיים לניטור


באפשרותך להוסיף עד 250 מכשירי וידאו מקומיים לכל סוכן שהגדרת בארגון שלך.

1

מתצוגת הלקוח ב- https://admin.webex.com, בחר היברידיתובכרטיס שירות ניטור Webex, לחץ על הוסף התקני וידאו מקומיים.

2

הזן את כתובת ה-IP, התיאור, שם המשתמש והסיסמה של המכשיר ולחץ על הבא.

אם ברצונך להוסיף יותר ממכשיר אחד, לחץ על הוסף מכשיריםנוספים.

3

לחץ על הבא כדי להגדיר את התקני הווידאו המקומיים ולאחר מכן לחץ על סיום.

הרחבה מוסף התקני וידאו מקומיים לניטור

באפשרותך גם להשתמש בקובץ CSV כדי להוסיף עד 250 התקני וידאו מקומיים לכל סוכן.

1

מתצוגת הלקוח ב https://admin.webex.com- , עבור אל שירותיםובכרטיס שירות ניטור Webex, לחץ על הוסף התקני וידאו מקומיים.

2

העלה את קובץ ה- CSV שלך ולחץ על יבא.

3

לחץ על סיום.

ניהול התקני וידאו מקומיים

באפשרותך לשנות, למחוק או להשעות התקני וידאו מקומיים שהוספת לסוכן שירות הניטור של Webex.

1

מתצוגת הלקוח ב- https://admin.webex.com, עבור אל שירותים, ובכרטיס שירות ניטור Webex, לחץ על המספר לצד התקני וידאו מקומיים.

2

לחץ על עוד לצד התקן וידאו מקומי.

3

בחר את הפעולה שברצונך לבצע.