חשוב: Cisco Webex מודיע על הפסקת שילוב Hubspot עם Webex. שילוב זה לא ייתמך עוד, ולא יתאפשר עוד התקנות חדשות מעבר ל-30 באפריל 2024. אם השילוב כבר מופעל, עליו להמשיך לעבוד עד 31 ביולי, 2024.

 
הבוט של Hubspot אינו מושפע מהכרזה זו וימשיך לקבל תמיכה.