Før du begynner å bruke Webex i HubSpot, må du koble sammen begge kontoene. Når kontoene dine er koblet til, trenger du ikke å gjøre dette igjen.

1

Klikk Møt på HubSpot-kontakter-siden .

2

Klikk kameraikonetSett inn kobling til videokonferanse, og velg deretter Koble Webex-konto.

3

Velg HubSpot-kontoen du vil koble Webex-kontoen din til, og klikk deretter på Velg konto.

4

Når du blir bedt om å gi Webex tillatelse til å få tilgang til HubSpot-kontoen din, klikker du på Koble til app.

5

Skriv inn Webex-e-postadressen din, og klikk Logg på.

Avhengig av organisasjonens konfigurasjon blir du omdirigert til en annen side for å logge på med SSO-legitimasjonen.
6

Skriv inn kontodetaljene dine for å logge på.

Du er koblet til Webex-kontoen din og kan nå begynne å bruke Webex til å samarbeide med kundeemner og kunder.

Bruk Webex til enkelt å planlegge et møte med en HubSpot-kontakt.

1

Klikk Møt på HubSpot-kontakter-siden .

2

Skriv inn en tittel for møtet.

3

Legg til flere kontakter i møtet ved hjelp av rullegardinlisten Deltakere .

4

Velg dato og klokkeslett for møtet under Starttidspunkt.

5

Bruk rullegardinlisten Varighet til å angi lengden på møtet.

6

Klikk kameraikonetSett inn kobling til videokonferanse , og velg Webex.

Møtedetaljene vises under møtebeskrivelsen.
7

Klikk på Lagre.

Møtet vises på Aktivitet-fanen . Velg Handlinger hvis du må redigere eller slette møtet.

Du kan få tilgang til opptak eller transkripsjoner for møter du hadde med kontaktene dine. For å få tilgang til opptak eller transkripsjoner trenger du en betalt Webex-konto.


Når et opptak er tilgjengelig i HubSpot, kan alle brukere i HubSpot-organisasjonen få tilgang til det, uavhengig av om de ble invitert til møtet. HubSpot-administratoren må gå gjennom forskrifter for samtaleregistrering som gjelder for deres region, og tilordne brukertilgang etter behov.

1

Rull gjennom Aktivitet- eller Anrop-fanen på HubSpot-kontakter-sidenfor å finne et møte du har spilt inn.

Møteinnspillingen og passordet vises med den loggede samtalen når møtet er fullført. Du må kontrollere at filteret for anrop er valgt, ellers vises ikke opptaket.


 

Du kan fjerne innspillingsdetaljene om nødvendig. Rediger den loggede samtalen , og slett møteopptaket og passordet.

2

Klikk på møtekoblingen for å åpne innspillingen i en ny fane.

3

Skriv inn passordet, og klikk OK.

Møteopptaket åpnes i nettleseren din.

4

Hvis du vil laste ned møteutskriften, klikker duLast ned og merker av for Last ned transkripsjon (VTT).

5

Klikk på Last ned.

Transkripsjonen lastes ned i VTT-format, slik at du kan åpne den med et hvilket som helst tekstredigeringsprogram.

HubSpot-bestillingssiden lar kontaktene dine bestille tid hos deg. Du kan konfigurere Webex som standard møtekobling for planleggingssiden, som konverterer hvert HubSpot-møte til et Webex-møte.

1

Klikk Rediger for planleggingssiden du vil endre, på bestillingssiden for HubSpot Meetings .

2

Velg Webexfra listen Legg til videokonferansekobling .

3

Klikk på Lagre.

Fra nå av, når kontaktene dine klikker på lenken for å bestille et møte med deg, er det planlagt et Webex-møte.