VIKTIGT: Cisco Webex meddelar att Hubspot-integreringen med Webex avbryts. Denna integrering kommer inte längre att stödjas och inga nya installationer kommer att vara möjliga efter den 30 april 2024. Om du redan har aktiverat integreringen bör den fortsätta att fungera fram till den 31 juli 2024.

 
Hubspot-bot påverkas inte av detta meddelande och kommer att fortsätta att stödjas.