גש לפקידת הקבלה מפורטלהמשתמשים המתקשרים . לקבלת שלבים לאופן הכניסה, ראה כניסה ללוח המחוונים.

  1. בחלונית המסוף, בזמן שיחה פעילה, לחץ על HOLD בשיחה שברצונך להעביר להמתנה.

  2. לחץ על מענה כדי לחדש את השיחה.


באפשרותך לנהל שיחות מרובות ממסוף השיחות. אם אתה נמצא בשיחה פעילה ומקבל שיחה חדשה, לחץ על ענה כדי לקבל את השיחה החדשה. השיחה הראשונה שלך מועברת באופן אוטומטי להמתנה.