Få åtkomst till Receptionist från samtalsportalen. Anvisningar om hur du loggar in finns i Logga in på instrumentpanelen.

  1. När du är i ett aktivt samtal går du till konsolpanelen och klickar på HOLD (PARKERA) för samtalet som du vill parkera.

  2. Klicka på Svara för att återuppta samtalet.


Du kan hantera flera samtal från samtalskonsolen. Om du är i ett aktivt samtal och får ett nytt samtal klickar du på Svara för att ta det nya samtalet. Ditt första samtal parkeras automatiskt.