Zaloguj się do pulpitu nawigacyjnego

Dostęp Recepcjonistka z Portal użytkownika nawiązywania połączeń . Po zalogowaniu okienka wyświetlania na pulpicie nawigacyjnym umożliwiają:

 • Wyświetlaj wiadomości globalne, ustawienia aplikacji oraz informacje o koncie użytkownika i stanie połączenia.

 • Wyświetl i zmień bieżące ustawienia.

 • Wyświetlaj aktywne połączenia i zarządzaj nimi z poziomu konsoli połączeń.

 • Twórz kontakty i zarządzaj nimi.

 • Monitoruj połączenia w kolejce i zarządzaj nimi z poziomu okienka połączeń w kolejce.

Przed rozpoczęciem

Do nawiązywania i/lub odbierania połączeń wymagany jest telefon stacjonarny lub aplikacja Webex .

1

Przejdź do https://settings.webex.com i wybierz Webex Calling.

2

Od Portal użytkownika nawiązywania połączeń , przejdź do Moje aplikacje .

3

Kliknij Recepcjonistka .

4

Wybierz Cisco opcja logowania.

Co zrobić dalej

Spójrz na ten film o tym, jak się zalogować do Recepcjonistka i rzucić okiem na portal.

Zarządzaj kontaktami

Możesz tworzyć kontakty i zarządzać nimi w Recepcjonistka aby łatwo nawiązywać połączenia z zapisanymi numerami. Po utworzeniu kontaktu można go aktualizować, usuwać, monitorować statycznie (używane, jeśli codziennie monitorujesz te same kontakty), monitorować kontakt dynamicznie (używany do wyświetlania wybranych kontaktów w razie potrzeby) oraz dodać notatkę do kontakt.


Maksymalna liczba kontaktów, które można monitorować statycznie, wynosi 200. Maksymalna liczba kontaktów, które można monitorować dynamicznie, wynosi 100.

1

W okienku kontaktów wybierz opcję Osobiste kartę.

2

Kliknij przycisk Edytuj ikonę, aby dodać, zaktualizować lub usunąć kontakt osobisty.

3

Aby dodać notatkę do kontaktu, wybierz kontakt i kliknij Uwagi .

Nawiąż połączenie

Istnieje kilka sposobów nawiązywania połączeń za pomocą telefonu Klient recepcjonisty . Możesz wybrać numer, użyć opcji ponownego wybierania lub wybrać kontakt, z którym chcesz się połączyć.

1

W okienku konsoli połączeń użyj aplikacji Zadzwoń lub kliknij Ponowne wybieranie .

2

W okienku kontaktów wybierz kontakt do nawiązania połączenia.


 

W tym miejscu można również wybrać wyświetlanie historii połączeń lub wyszukiwanie określonego kontaktu.

3

Kliknij POŁĄCZ .

Odbierz połączenie

W okienku konsoli kliknij Odpowiedź .

Automatyczne odbieranie połączeń w kliencie recepcjonisty

Połączenia wychodzące

W przypadku połączeń wychodzących pierwsze połączenie z telefonem klienta recepcjonisty jest automatycznie odbierane, a połączenie wychodzące jest kierowane do miejsca docelowego.

Dzięki temu recepcjonista nie musi sam odpowiadać na początkowe połączenie przed nawiązaniem połączenia wychodzącego.

 1. Użyj aplikacji Zadzwoń lub wybierz kontakt, aby zadzwonić do wybranej osoby.

 2. Kliknij Wybierz aby nawiązać połączenie.

  • Początkowe połączenie z odbiorcą zostanie automatycznie odebrane, a połączenie zostanie przekierowane na docelowy numer lub wewnętrzny.

Połączenia przychodzące

W przypadku połączeń przychodzących do recepcjonisty przycisk automatycznego odbierania jest widoczny w kliencie recepcjonisty. Możesz włączyć lub wyłączyć ten przycisk.

Przycisk automatycznego odbierania włącza lub wyłącza automatyczne odbieranie połączeń wykonywanych do klienta recepcjonisty.

 • WYŁĄCZONE (domyślne) — należy ręcznie odebrać każde połączenie przychodzące.

 • ON — połączenia przychodzące do recepcjonisty są odbierane automatycznie.

Wstrzymaj połączenie aktywne

Klient recepcjonisty umożliwia jednoczesne zarządzanie wieloma połączeniami. Aktywne połączenie można zawiesić. Możesz też odebrać połączenie przychodzące w trakcie aktywnego połączenia, a pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.

 1. W okienku konsoli podczas aktywnego połączenia kliknij opcję ZATRZYMAJ na połączeniu, które chcesz zawiesić.

 2. Kliknij Odpowiedź aby wznowić połączenie.


Z konsoli połączeń można zarządzać wieloma połączeniami. Jeśli w trakcie aktywnego połączenia otrzymasz nowe połączenie, kliknij Odpowiedź odebrać nowe połączenie. Twoje pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.

Przekaż połączenie

Podczas połączenia można przekazać połączenie innemu użytkownikowi, najpierw je zapowiadając (przekierowanie z konsultacją) lub kończąc przekazywanie bez powiadomienia (przekazanie bez konsultacji).

1

W trakcie aktywnego połączenia użyj aplikacji Zadzwoń lub wybierz kontakt, aby zadzwonić do osoby, do której chcesz się przekierować.

Twoje pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.

2

(Opcjonalnie) Zapowiedz połączenie.

3

Aby przekazać połączenie bez ogłoszenia (przekierowanie w przekazanie bez konsultacji), kliknij Przenieś po wybraniu numeru docelowego przesyłania.

4

Najedź kursorem na aktywne połączenie, a następnie kliknij Przenieś .