Uzyskaj dostęp do recepcjonisty z portalu użytkownika połączeń. Aby dowiedzieć się, jak się zalogować, zobacz Sign In (Zaloguj się do konsoli).

  1. W okienku konsoli, podczas aktywnego połączenia, kliknij przycisk PRZYTRZYMAJ połączenie, które chcesz wstrzymać.

  2. Kliknij przycisk Odbierz , aby wznowić połączenie.


Konsola połączeń umożliwia zarządzanie wieloma połączeniami. Jeśli jesteś na aktywnym połączeniu i odbierasz nowe połączenie, kliknij przycisk Odbierz, aby odebrać nowe połączenie. Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.