Pristupite recepcionaru Pozivanje korisničkog portala. Više koraka o načinu prijaviti se potražite u članku Prijavljivanje na kontrolnu tablu.

  1. U oknu konzole, dok ste na aktivni poziv, kliknite na "ZADRŽI" na poziv koji želite da postavite na čekanju.

  2. Kliknite na "Odgovori " da biste nastavili poziv.


Možete da upravljate višestruki pozivi sa konzole za pozive. Ako ste na sastanku i aktivni poziv poziv, kliknite na novi poziv odgovori da biste preuzeli novi poziv. Vaš prvi poziv se automatski na čekanju.