Přístup k nástroji Receptionist z uživatelského portálu pro volání. Postup přihlášení najdete v části Přihlášení k řídicímu panelu.

  1. V podokně konzoly během aktivního hovoru klikněte na možnost PŘIDRŽET u hovoru, který chcete přidržet.

  2. Chcete-li v hovoru pokračovat, klepněte na tlačítko Přijmout.


Z konzole hovorů můžete spravovat více hovorů. Pokud máte aktivní hovor a přijímáte nový hovor, přijměte nový hovor kliknutím na tlačítko Přijmout. Váš první hovor je automaticky přidržen.