יישום Webex תומך רק בגירסה האחרונה של Cisco אוזניות הקושחה. בעת חיבור האוזנייה האלחוטית, Webex App בודק את גירסת הקושחה ומיידע אותך אם יש להתקין גירסת קושחה חדשה. לאחר השדרוג, היישום מיידע אותך שהשדרוג הושלם. היישום לא יתחיל את תהליך השדרוג אם האוזנייה שלך כבר משדרגת באמצעות לקוח Cisco אחר.

מנהלי המערכת של Cisco Unified Messaging Manager (Unified CM) יכולים להגביל את שדרוגי האוזניות ל- Unified CM. בדוק עם מנהל המערכת אם אין באפשרותך לשדרג את האוזניות באמצעות יישום Webex.

לקבלת מידע מהדורה העדכנית של Cisco אוזניות 500 series , ראה הערות למהדורת ה-cisco אוזניות 500 series.

לקבלת מידע מהדורה העדכנית של Cisco אוזניות 700 series , ראה הערות למהדורת ה-cisco אוזניות 700 series.

1

פתח את יישום Webex.

2

חבר את האוזניות למחשב עם כבל ה-USB הכלול.

3

לחץ על עדכן . החלון מציג את התקדמות השדרוג.