Webex aplikacija podržava samo najnoviju Cisco Headset firmver verziju. Kada povežete slušalice sa mikrofonom, aplikacija Webex aplikaciju proverava verziju firmvera i obaveštava vas da li postoji nova verzija firmvera koju treba instalirati. Nakon nadogradnje, aplikacija vas obaveštava da je nadogradnja dovršena. aplikacija neće započeti proces nadogradnje ako se slušalice već nadograđuju preko drugog Cisco klijenta.

Administratori za Cisco Unified Communications Manager (Unified CM) mogu da ograniče nadogradnju slušalica na objedinjene CM izvore. Obratite se administratoru ako ne možete da nadogradite slušalice sa mikrofonom pomoću aplikacije Webex".

Za najnovije informacije o izdanju Cisco Slušalice 500 Series pogledajte članak Cisco Headset 500 Series Release Notes.

Za najnovije informacije o izdanju Cisco Slušalice 700 Series pogledajte članak Cisco Headset 700 Series Release Notes.

1

Otvorite aplikaciju Webex.

2

Povežite slušalice sa računarom sa uključenim USB kablom.

3

Kliknite na Ažuriraj . Prozor priikazuje vaš tok nadogradnje.