נסה את השלבים הבאים אם האוזנייה אינה מתחברת להתקן הBluetooth:

  • במכשיר השיחה:

    • , תכבה את Bluetooth. ואחר-כך שוב

    • מחק את האוזנייה מרשימת ההתקנים הBluetooth והצמד את האוזניות שוב.

  • הפעל מחדש את האוזניות.

  • ודא שהאוזניות שלך במרחק של 3 מטרים (מטר אחד) של המכשיר המיועד.

  • נקה את כל ההתקנים המזווגים מהאוזניות והצמד שוב את האוזניות.

    ראו מחיקת התקנים מזווגים.