Prova att utföra följande steg om headsetet inte ansluter till din Bluetooth-enhet:

  • På samtalsenheten:

    • Stäng av och sätt på Bluetooth.

    • Ta bort ditt headset från listan över Bluetooth-enheter och gör om parkopplingen.

  • Starta om ditt headset.

  • Se till att avståndet mellan headsetet och den avsedda enheten är högst en meter.

  • Rensa alla anslutna enheter från headsetet gör om parkopplingen.

    Se Ta bort parkopplade enheter.