Enheten finner ikke Bluetooth® enheten

Prøv disse trinnene hvis headsettet ikke kobles til Bluetooth® enheten:

  • På anropsenheten:

    • Slå Bluetooth av og deretter på igjen.

    • Slett headsettet fra listen over Bluetooth-enheter og sammenkoble headsettet igjen.

  • Start headsettet på nytt.

  • Start anropsenheten på nytt.

  • Sørg for at headsettet er innen 1 meter fra den tiltenkte enheten.

  • Fjern alle sammenkoblede enheter fra headsettet og start sammenkoblingsprosessen på nytt.

  • Sørg for at Bluetooth-driverne på Windows- eller Mac-enheten er oppdatert.