Prøv disse trinnene hvis headsettet ditt ikke kobles til Bluetooth-enheten:

  • På samtaleenheten din:

    • Slå Bluetooth av og deretter på igjen.

    • Slett hodesettet fra listen over Bluetooth-enheter og par hodesettet på nytt.

  • Start headsettet på nytt.

  • Sørg for at headsettet ditt er innenfor 1 meter (3 fot) fra den tiltenkte enheten.

  • Fjern alle sammenkoblede enheter fra hodesettet og par hodesettet på nytt.

    Se Slett sammenkoblede enheter.