Опитайте тези стъпки, ако слушалките ви не се свързват с вашето Bluetooth устройство:

  • На вашето устройство за повикване:

    • Изключете Bluetooth, след което го включете отново.

    • Изтрийте слушалките си от списъка с Bluetooth устройства и сдвоете слушалките отново.

  • Рестартирайте слушалките си.

  • Уверете се, че вашите слушалки са в рамките на 3 фута (1 метър) от предвиденото устройство.

  • Изчистете всички сдвоени устройства от слушалките и сдвоете слушалките отново.

    Виж Изтриване на сдвоени устройства.