Моето Bluetooth® устройство не може да намери слушалките

Опитайте следните стъпки, ако слушалките не се свързват с вашето Bluetooth® устройство:

  • На вашето устройство за повиквания:

    • Изключете Bluetooth и след това отново го включете.

    • Изтрийте наушниците от списъка с Bluetooth устройства и ги сдвоете отново.

  • Рестартирайте наушниците си.

  • Рестартирайте устройството си за повиквания.

  • Уверете се, че наушниците ви са в рамките на 3 фута (1 метър) от желаното устройство.

  • Изчистете всички сдвоени устройства от наушниците и започнете отначало процеса на сдвояване.

  • Уверете се, че драйверите за Bluetooth на вашето устройство с Windows или Mac са актуални.