Pokud se nedaří náhlavní soupravu připojit k zařízení Bluetooth, proveďte tyto kroky:

  • Na volacím zařízení:

    • Vypněte Bluetooth a znovu jej zapněte.

    • Náhlavní soupravu odstraňte ze seznamu zařízení Bluetooth a znovu ji spárujte.

  • Restartujte náhlavní soupravu.

  • Zkontrolujte, zda se náhlavní souprava nachází 3 metry od požadovaného zařízení.

  • Z náhlavní soupravy vymažte všechna spárovaná zařízení a znovu ji spárujte.

    Viz Odstranění spárovaných zařízení.