Jeśli zestaw słuchawkowy nie łączy się z urządzeniem Bluetooth, spróbuj wykonać poniższe czynności:

  • W urządzeniu do nawiązywania połączeń:

    • Wyłącz Bluetooth, a następnie włącz go ponownie.

    • Usuń zestaw słuchawkowy z listy urządzeń Bluetooth i ponownie sparuj zestaw słuchawkowy.

  • Uruchom ponownie zestaw słuchawkowy.

  • Upewnij się, że zestaw słuchawkowy znajduje się w odległości mniejszej niż 3 stopy (1 metr) od urządzenia, dla którego jest przeznaczony.

  • Wyczyść wszystkie sparowane urządzenia z zestawu słuchawkowego i ponownie sparuj zestaw słuchawkowy.

    Zobacz Usuwanie sparowanych urządzeń.