Isprobajte ove korake ako se slušalice ne povežu s Bluetooth uređajem:

  • Na vašem uređaju za poziv:

    • Isključite Bluetooth, zatim ga ponovno uključite.

    • Izbrišite slušalice s popisa Bluetooth uređaja i ponovno uparite slušalice.

  • Ponovno podignite slušalice.

  • Pobrinite se da slušalice budu u krugu od 3 stope (1 metar) od predviđenog uređaja.

  • Očistite sve uparene uređaje iz slušalica i ponovno uparite slušalice.

    Pogledajte Izbriši uparene uređaje.