Moj Bluetooth® device ne mogu da nađem slušalice

Isprobajte ove korake ako se slušalice sa mikrofonom ne povezuju sa Bluetooth® device:

  • Na vašem uređaju za poziv:

    • Isključite Bluetooth, zatim počnite ponovo.

    • Obrišite slušalicu sa liste Bluetooth uređaja i uparite slušalicu ponovo.

  • Restartujte slušalicu.

  • Ponovo pokrenite uređaj za pozivanje.

  • Osigurajte da je slušalica na razdaljini od 1 metra od predviđenog uređaja.

  • Uklonite sve uparene uređaje sa slušalice i ponovo pokrenite postupak uparivanja.

  • Osigurajte da su svi upravljački programi za Bluetooth na vašem Windows ili Mac uređaju ažurirani.