Isprobajte ove korake ako se slušalice ne povezuju sa Bluetooth uređajem:

  • Na uređaju za pozivanje:

    • Isključite Bluetooth, a zatim ponovo uključite.

    • Izbrišite slušalice sa liste Bluetooth uređaja i ponovo uparite slušalice.

  • Ponovo podigni slušalice.

  • Uverite se da su vaše slušalice u krugu od 3 stope (1 metar) od predviđenog uređaja.

  • Očistite sve uparene uređaje sa slušalica i ponovo uparite slušalice.

    Pogledajte Izbriši uparene uređaje.