Zariadenie Bluetooth® nemôže nájsť náhlavnú súpravu

Ak sa náhlavná súprava nepripojí k zariadeniu Bluetooth® , vyskúšajte tieto kroky:

  • V zariadení na volanie:

    • Vypnite Bluetooth a potom ho znova zapnite.

    • Odstráňte náhlavnú súpravu zo zoznamu Bluetooth zariadení a znova ju spárujte.

  • Reštartujte náhlavnú súpravu.

  • Reštartujte volacie zariadenie.

  • Uistite sa, že náhlavná súprava je vo vzdialenosti do 3 stôp (1 meter) od určeného zariadenia.

  • Vymažte všetky spárované zariadenia zo slúchadiel a spustite proces párovania odznova.

  • Skontrolujte, či sú ovládače Bluetooth v zariadení so systémom Windows alebo Mac aktuálne.