1

U prikazu klijenta u https://admin.webex.comsustavu otvorite Korisnici i odaberite korisnika kojeg želite urediti.

2

Idite na Pozivanje > Dodatne postavke poziva > Presretanje poziva.

3

Uključite gumb da biste promijenili postavke za korisnika.

4

U odjeljku Dolaznipozivi odaberite Dopusti sve dolazne pozive iliPresretni sve dolazne pozive.

5

Ako odaberete Presretni sve dolazne pozive, postavite značajke koje su vam potrebne:

  • Da biste korisnicima slali pozive u govornu poštu, potvrdite okvir Pošalji sve pozive u govornu poštu.

  • Kada odaberete Najave, odaberite zadani pozdrav ili prenesite prilagođeni zvučni pozdrav s padajućeg izbornika, a zatim kliknite Prenesi datoteku.

6

U odjeljku Najavetelefonskih brojeva odaberite neku od sljedećih mogućnosti i unesite broj koji će se ponovno usmjeriti:

  • Reproducirajte nove najavebrojeva – to je broj koji će pozivatelju biti objavljen kao novi broj koji treba nazvati.
  • Prijenos na '0' na ovaj telefonski broj– pozivatelj se prenosi na broj unesen kada se pritisne 0.

 

Ako su obje ove opcije provjerene, moguće je unijeti dva različita broja za svaku opciju, ali to će rezultirati obmanjujućom porukom najave. Na primjer, ako je najava reprodukcije novih brojeva postavljena na 1111, a prijenos na '0' na ovaj telefonski broj na 2222, pozivatelji će čuti poruku "Broj koji pokušavate dobiti nije u funkciji. Novi broj je 1111. Pritisnite 0 sada ako želite biti prebačeni na novu lokaciju." U tom slučaju, pritiskom na '0' pozivatelji će se poslati na broj 2222, a ne na 1111.

7

Za odlazne poziveodaberite sljedeće:

  • Presretnite sve odlazne pozive– kada korisnik pokuša odlazni poziv, čut će poruku koja mu govori da im linija nije u funkciji.
  • Dopusti samo lokalne odlazne pozive– korisniku će biti dopušteno samo telefonirati unutar lokalnog pozivnog broja.
  • Prijenos presretnutih poziva na telefonski broj– svaki odlazni poziv presretnutog korisnika prenosi se na određeni broj.
8

Kliknite Spremi da biste potvrdili promjene.