1

Prijavite se na organizaciju korisnika pomoću URL-a https://admin.webex.com i idite na Usluge > Kontakt centar > Značajke.

2

Odaberite karticu Virtualni agent kako biste prikazali sve kartice virtualnih agenata za svoju organizaciju i kliknite X na virtualnim agentima koje želite izbrisati.

3

Odaberite Delete.