Instalacijski imenik

Način ugradnje

OS

Prije WBS39.10

Počni od WBS39.10

Masovna implementacija i ručna instalacija

Windows

C:\Programske datoteke (x86)\ Webex\ Webex\Applications

Alati za produktivnost: C:\Programske datoteke (x86)\ Webex\Plugins

Aplikacija za stolna računala (prije sastanka): C:\Programske datoteke (x86)\ Webex\ Webex\Applications

Mac

/Aplikacije/ Webex

Alati za produktivnost: /Aplikacije/ Webex alati za produktivnost

Aplikacija za stolna računala (prije sastanka): /Prijave

Automatska instalacija nakon završetka sastanka

Windows

C:\Users\username\AppData\ Local\WebEx\WebEx\Applications

Alati za produktivnost: C:\Users\username\AppData\Local\WebEx\Plugins

Aplikacija za stolna računala (prije sastanka): C:\Users\username\AppData\Local\WebEx\Applications

Mac

/Aplikacije/ Webex

Alati za produktivnost: /Aplikacije/ Webex alati za produktivnost

Aplikacija za stolna računala (prije sastanka): /Prijave

Za više informacija o matrici za instalaciju aplikacije Cisco Webex Meetings za stolna računala kliknite ovdje .

Buduća instalacija i nadogradnja

Aplikacija

Administrator na Windowsima

Administrator na Macu

Za ručnu instalaciju (idite na Preuzimanja na web- Web-mjesto Webex)

Aplikacija za stolna računala

Da

Da

Productivity Tools

Da

Da

Masovna implementacija (nova instalacija ili nadogradnja)

Aplikacija za stolna računala

Da*

Da*

Productivity Tools

Da*

Da*

Automatska ažuriranja

Aplikacija za stolna računala

Ne

Ne (počevši od ažuriranja 40.8)

Productivity Tools

Ne

Da

Pridružite se sastanku (automatsko preuzimanje/instalacija)

Aplikacija za stolna računala

Ne

ne * 1

Productivity Tools

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo


 

* Korisnik IT administratora

* 1 Korisnici administratorske grupe mogu izvršiti nadogradnju bez unosa korisničkog imena ili lozinke, korisnik standardne grupe ostat će na prethodnoj verziji bez skočnog prozora, ali prikazuje ažuriranje, ručnim klikom na ažuriranje tražit će se administratorsko korisničko ime ili zaporka, to će biti popravljeno kasnije

Vrsta kupca

Krajnji korisnici bez administratorskih prava računala

Krajnji korisnici s pravima administratora računala

Napomene

Novi korisnici bez stolne aplikacije Webex Meetings prije sastanka ili tijekom sastanka ili alata za produktivnost

Aplikacija za stolna računala automatski se instalira na Windows i Mac kada se pridružite ili započnete sastanak.

Alati za produktivnost su masovno raspoređeni.

Aplikacija za stolna računala automatski se instalira na Windows i Mac kada se pridružite ili započnete sastanak.

Korisnik može instalirati ili masovno implementirati alate za produktivnost.

Aplikacija prije sastanka je obavezna i automatski se instalira jer je dio paketa aplikacije za stolna računala.

Dakle, ako se korisnik masovno ne implementira, aplikacija prije sastanka bit će instalirana automatski. Verzije aplikacije prije sastanka mogu se razlikovati ovisno o web-lokaciji na kojoj je sastanak bio domaćin.

Korisnici s dodatkom za Microsoft Outlook ili dodatkom za Outlook + desktop aplikacijom (WBS33.x-WBS39.9)

Počevši od ažuriranja WBS39.10, IT administratori moraju implementirati i desktop aplikaciju Webex Webex Meetings i alate za produktivnost Webexa kako bi zadržali integracije Microsoft Officea. Zasebna aplikacija za stolna računala i paketi alata za produktivnost dostupni su na stranici Preuzimanja na web- Web-mjesto Webex.

Zadrži, Automatski nadogradite Webex alate za produktivnost kada budu dostupne nove verzije poništeno u Webex Administracijsko web-mjesto ili Webex Control Hubu, kako bi se omogućilo da alati za produktivnost ostanu na verziji WBS39.10. IT administratori će tada morati redovito implementirati podržanu verziju alata za produktivnost.

IT administratori mogu odabrati automatsku nadogradnju alata za produktivnost ako su njihovi korisnici u Windows okruženju. Međutim, nadogradnja alata za produktivnost zahtijeva administratorska prava za Mac, stoga nemojte uključivati automatsku nadogradnju ako imate korisnike Maca.

Rješenje 1 (preporučeno):

Označite Automatski nadogradite alate za produktivnost Webex kada nove verzije budu dostupne u Webex Administracijsko web-mjesto ili Webex Control Hubu.

Integracije Outlooka i aplikacija za stolna računala čuvaju se nakon nadogradnje.

Rješenje 2:

Masovno implementirajte i desktop aplikaciju Webex Webex Meetings i alate za produktivnost Webexa kako biste zadržali integracije Microsoft Officea. Zasebna aplikacija za stolna računala i paketi alata za produktivnost dostupni su na stranici Preuzimanja na web- Web-mjesto Webex.

Rješenje 3:

Korisnik može otići na stranicu Preuzimanja na vašem web- Web-mjesto Webex i ručno instalirati zasebnu aplikaciju za stolna računala Webex Meetings i pakete alata za produktivnost.

Računalna aplikacija prije sastanka je obavezna, ali se može sakriti pomoću parametra. Vidi Vodič za IT administratore za masovnu implementaciju aplikacije Cisco Webex Meetings za stolna računala za informaciju.

Stolna aplikacija prije sastanka kontrolira se istom postavkom kao i stolna aplikacija za sastanak, tako da će obje ostati na istoj verziji.

Instaliranje desktop aplikacije Webex Meetings ili paketa alata za produktivnost deinstalirat će prethodnu verziju aplikacije za stolna računala.

Korisnici s prethodnom verzijom aplikacije za stolno računalo tijekom sastanka, ali bez dodatka za Microsoft Outlook i desktop aplikacije prije sastanka

Rješenje 1 (preporučeno):

Masovna implementacija paketa aplikacije za stolna računala Webex Meetings , koji uključuje iskustva prije sastanka i tijekom sastanka. Paket aplikacije za stolna računala dostupan je na stranici Preuzimanja na web- Web-mjesto Webex.

Rješenje 2:

Nadogradite svoju web stranicu na WBS39.10. Nakon što započnete ili se pridružite Webex sastanak Webexa na web-mjestu WBS39.10, paket aplikacije za stolna računala Webex Meetings automatski će se instalirati. Paket uključuje i iskustva prije sastanka i tijekom sastanka.

Rješenje 1 (preporučeno):

Masovno implementirajte paket aplikacije za stolna računala WBS39.10 Webex Meetings , koji uključuje iskustva prije sastanka i tijekom sastanka.

Rješenje 2:

Nadogradite svoju web stranicu na WBS39.10. Nakon što započnete ili se pridružite Webex sastanak na web-mjestu WBS39.10, Webex Meetings će automatski instalirati aplikaciju prije sastanka.

Rješenje 3:

Korisnici mogu otići na stranicu Preuzimanja na vašem web- Web-mjesto Webex i ručno instalirati desktop aplikaciju Webex Meetings .

Vrsta kupca

Krajnji korisnici bez administratorskih prava računala

Krajnji korisnici s pravima administratora računala

Napomene

Novi korisnici bez stolne aplikacije Webex Meetings prije sastanka ili tijekom sastanka ili alata za produktivnost

Aplikacija za stolna računala automatski se instalira na Windows i Mac kada se pridružite ili započnete sastanak.

Dodatak za Office 365 je masovno raspoređen.

Aplikacija za stolna računala automatski se instalira na Windows i Mac kada se pridružite ili započnete sastanak.

Korisnik može instalirati ili masovno implementirati dodatak za Office 365.

Aplikacija prije sastanka dostupna je prema zadanim postavkama i automatski se instalira kao dio paketa aplikacije za stolna računala.

Dakle, ako se korisnik masovno ne implementira, aplikacija prije sastanka bit će instalirana automatski. Verzije aplikacije prije sastanka mogu se razlikovati ovisno o web-lokaciji na kojoj je sastanak bio domaćin.

Korisnici s dodatkom za Microsoft Outlook ili dodatkom za Outlook + desktop aplikacijom (WBS33.x-WBS39.9)

Distribuirajte Microsoft Office 365 dodati i masovno implementirati pakete aplikacija za stolna računala Webex Meetings , koji uključuju iskustvo prije sastanka i iskustvo tijekom sastanka. Paket aplikacije za stolna računala dostupan je na stranici Preuzimanja na web- Web-mjesto Webex.

Administratorska prava nisu potrebna. Dodatak za Office 365 i stolna aplikacija prije sastanka i tijekom sastanka ostat će na najnovijim verzijama.

Rješenje 1 (preporučeno):

Masovno implementirajte i dodatak za Microsoft Office 365 (iz trgovine Microsoft AppSource) i pakete aplikacija za stolna računala Webex Meetings , koji uključuju iskustvo prije sastanka i tijekom sastanka. Paket aplikacije za stolna računala dostupan je na stranici Preuzimanja na web- Web-mjesto Webex.

Rješenje 2:

Korisnici mogu ručno instalirati dodatak za Office 365 (iz trgovine Microsoft AppSource) i pakete aplikacija za stolna računala Webex Meetings , koji uključuju iskustvo prije sastanka i tijekom sastanka. Paket aplikacije za stolna računala dostupan je na stranici Preuzimanja na web- Web-mjesto Webex.

Dodatak za Office 365 ne mora biti implementiran na računala krajnjih korisnika.

Ne morate upravljati nadogradnjom dodataka za Office 365. Ostat ćete na najnovijoj verziji kada nova verzija bude dostupna.

Stolna aplikacija prije sastanka kontrolira se istom postavkom kao i stolna aplikacija za sastanak, tako da će obje ostati na istoj verziji.

Instaliranje bilo Stolna aplikacija Webex Meetings ili alati za produktivnost paket će deinstalirati prethodnu verziju aplikacije za stolna računala.

Računalna aplikacija prije sastanka je obavezna, ali se može sakriti pomoću parametra. Vidi Vodič za IT administratore za masovnu implementaciju aplikacije Cisco Webex Meetings za stolna računala za informaciju.