Installasjonsmappe

Metode for installasjon

OS

Før WBS39.10

Fra og med WBS39.10

Massedistribusjon og manuell installasjon

Windows

C:\Programfiler (x86)\Webex\Webex\Applications

Produktivitetsverktøy: C:\Programfiler (x86)\Webex\Plugins

Skrivebordsprogram (før møtet): C:\Programfiler (x86)\Webex\Webex\Applications

Mac

/Applications/Webex

Produktivitetsverktøy: /Applications/Webex Productivity Tools

Skrivebordsprogram (før møtet): /Applications

Automatisk installasjon etter at møtet er avsluttet

Windows

C:\Brukere\brukernavn\AppData\ Local\WebEx\WebEx\Applications

Produktivitetsverktøy: C:\Brukere\brukernavn\AppData\Local\WebEx\Plugins

Skrivebordsprogram (før møtet): C:\Brukere\brukernavn\AppData\Local\WebEx\Applications

Mac

/Applications/Webex

Produktivitetsverktøy: /Applications/Webex Productivity Tools

Skrivebordsprogram (før møtet): /Applications

Hvis du vil ha mer informasjon om installasjonsmatrisen for Cisco Webex Meetings skrivebordsappen, klikker du her.

Fremtidig installasjon og oppgradering

Applikasjon

Administratorrettighet i Windows

Administratorrettighet på Mac

For manuell installasjon (gå til Nedlastinger på Webex-nettstedet)

Skrivebordsapp

Ja

Ja

Produktivitetsverktøy

Ja

Ja

Massedistribusjon (ny installasjon eller oppgradering)

Skrivebordsapp

Ja*

Ja*

Produktivitetsverktøy

Ja*

Ja*

Automatiske oppdateringer

Skrivebordsapp

Nei

Nei (starter med 40.8-oppdateringen)

Produktivitetsverktøy

Nei

Ja

Bli med i møte (automatisk nedlasting/installasjon)

Skrivebordsapp

Nei

Nei *1

Produktivitetsverktøy

Ikke relevant

Ikke relevant


 

* IT-administrator-bruker

*1 Admin-gruppebrukere kan oppgradere uten å skrive inn brukernavn eller passord, standard gruppebruker vil forbli på forrige versjon uten popup, men viser oppdatering, manuelt klikk på oppdatering vil be om admin-brukernavn eller -passord, dette vil bli løst senere

Kundetype

Sluttbrukere uten rettigheter som administrator på datamaskinen

Sluttbrukere med rettigheter som administrator på datamaskinen

Merknader

Nye brukere uten Webex Meetings-skrivebordsapp for formøte eller møte eller Produktivitetsverktøy

Skrivebordsappen installeres automatisk på Windows og Mac når du blir med i eller starter et møte.

Produktivitetsverktøy blir massedistribuert.

Skrivebordsappen installeres automatisk på Windows og Mac når du blir med i eller starter et møte.

Brukeren kan installere eller massedistribuere Produktivitetsverktøy.

Førmøte-programmet er påkrevd og installeres automatisk fordi den er en del av skrivebordsappakken.

Derfor, hvis kunden ikke massedistribuerer, vil formøteappen bli installert automatisk. Versjonene av formøteappen kan variere, basert på nettstedet der møtet har blitt arrangert.

Brukere med plugin-modul for Microsoft Outlook eller Outlook + skrivebordsapp (WBS33.x-WBS39.9)

Fra og med WBS39.10-oppdateringen må IT-administratorer distribuere både Webex Meetings-skrivebordsappen og Webex-produktivitetsverktøy for å beholde Microsoft Office-integrasjoner. Separate pakker for skrivebordsapp og produktivitetsverktøy er tilgjengelige fra Nedlastinger-siden på Webex-nettstedet.

Behold Oppgrader Webex-produktivitetsverktøy automatisk når nye versjoner er tilgjengelige ikke krysset av i Webex Site Administration eller Webex Control Hub, slik at Produktivitetsverktøy kan beholdes på versjon WBS39.10. IT-administratorer må deretter distribuere den støttede versjonen av Produktivitetsverktøy regelmessig.

IT-administratorer kan velge å oppgradere Produktivitetsverktøy automatisk hvis brukerne er i et Windows-miljø. Oppgradering av Produktivitetsverktøy krever imidlertid administratorrettigheter for Mac, så ikke slå på automatisk oppgradering hvis du har Mac-brukere.

Løsning 1 (anbefales):

Merk av for Oppgrader Webex-produktivitetsverktøy automatisk når nye versjoner er tilgjengelige i Webex Site Administration eller Webex Control Hub.

Outlook-integrasjoner og skrivebordsapp beholdes etter oppgraderingen.

Løsning 2:

Distribuer både Webex Meetings-skrivebordsapp og Webex-produktivitetsverktøy for å beholde Microsoft Office-integrasjoner. Separate pakker for skrivebordsapp og produktivitetsverktøy er tilgjengelige fra Nedlastinger-siden på Webex-nettstedet.

Løsning 3:

Brukeren kan gå til Nedlastinger-siden på Webex-nettstedet og installere de separate pakkene for Webex Meetings-skrivebordsapp og Produktivitetsverktøy manuelt.

Formøte-skrivebordsappen er påkrevd, men den kan skjules ved hjelp av en parameter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Veiledning for IT-administrator for massedistribusjon av Cisco Webex Meetings-skrivebordsappen for informasjon.

Formøte-skrivebordsappen styres av samme innstilling som i-møte-skrivebordsappen, slik at begge forblir på samme versjon.

Hvis du installerer enten Webex Meetings-skrivebordsapp- eller Produktivitetsverktøy-pakken, avinstalleres den forrige versjonen av skrivebordsappen.

Brukere med den forrige versjonen av i-møte-skrivebordsappen, men uten plugin-modulen for Microsoft Outlook og formøte-skrivebordsappen

Løsning 1 (anbefales):

Distribuer Webex Meetings-skrivebordsappakken, som inkluderer både formøte- og i-møte-opplevelsene. Skrivebordsappakken er tilgjengelig fra Nedlastinger-siden på Webex-nettstedet.

Løsning 2:

Oppgrader nettstedet ditt til WBS39.10. Når du starter eller blir med i et Webex-møte på et WBS39.10-nettsted, installeres Webex Meetings-skrivebordsappakken automatisk. Pakken inneholder både formøte- og i-møte-opplevelsene.

Løsning 1 (anbefales):

Massesdistribuer WBS39.10 Webex Meetings-skrivebordsappakken, som inkluderer både formøte- og i-møte-opplevelsene.

Løsning 2:

Oppgrader nettstedet ditt til WBS39.10. Når du starter eller blir med i et Webex-møte på et WBS39.10-nettsted, installerer Webex Meetings automatisk formøte-programmet.

Løsning 3:

Brukere kan gå til Nedlastinger-siden på Webex-nettstedet og installere Webex Meetings-skrivebordsappen manuelt.

Kundetype

Sluttbrukere uten rettigheter som administrator på datamaskinen

Sluttbrukere med rettigheter som administrator på datamaskinen

Merknader

Nye brukere uten Webex Meetings-skrivebordsapp for formøte eller møte eller Produktivitetsverktøy

Skrivebordsappen installeres automatisk på Windows og Mac når du blir med i eller starter et møte.

Office 365-tillegget er massedistribuert.

Skrivebordsappen installeres automatisk på Windows og Mac når du blir med i eller starter et møte.

Brukeren kan installere eller massedistribuere Office 365-tillegg.

Formøte-appen leveres som standard og installeres automatisk som en del av skrivebordsappakken.

Derfor, hvis kunden ikke massedistribuerer, vil formøteappen bli installert automatisk. Versjonene av formøteappen kan variere, basert på nettstedet der møtet har blitt arrangert.

Brukere med plugin-modul for Microsoft Outlook eller Outlook + skrivebordsapp (WBS33.x-WBS39.9)

Distribuer Microsoft Office 365-tillegget, og massedistribuer Webex Meetings-skrivebordsappakkene, som inkluderer både formøte- og i-møte-opplevelsene. Skrivebordsappakken er tilgjengelig fra Nedlastinger-siden på Webex-nettstedet.

Administratorrettigheter er ikke nødvendig. Office 365-tillegget og formøte- og i-møte-skrivebordsappen forblir på de nyeste versjonene.

Løsning 1 (anbefales):

Massedistribuer både Microsoft Office 365-tillegget (fra Microsoft AppSource Store) og Webex Meetings-skrivebordsappakkene, som inkluderer både formøte- og i-møte-opplevelsene. Skrivebordsappakken er tilgjengelig fra Nedlastinger-siden på Webex-nettstedet.

Løsning 2:

Brukere kan installere Office 365-tillegget manuelt (fra Microsoft AppSource Store) og Webex Meetings-skrivebordsappakkene, som inkluderer både formøte- og i-møte-opplevelsene. Skrivebordsappakken er tilgjengelig fra Nedlastinger-siden på Webex-nettstedet.

Office 365-tillegget trenger ikke distribueres til sluttbrukerens datamaskiner.

Du trenger ikke å administrere oppgraderinger av Office 365-tillegg. Du kommer til å beholde den nyeste versjonen når en ny versjon er tilgjengelig.

Formøte-skrivebordsappen styres av samme innstilling som i-møte-skrivebordsappen, slik at begge forblir på samme versjon.

Hvis du installerer enten Webex Meetings-skrivebordsapp- eller Produktivitetsverktøy-pakken, avinstalleres den forrige versjonen av skrivebordsappen.

Formøte-skrivebordsappen er påkrevd, men den kan skjules ved hjelp av en parameter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Veiledning for IT-administrator for massedistribusjon av Cisco Webex Meetings-skrivebordsappen for informasjon.