Installationskatalog

Installationsmetod

OPERATIVSYSTEM

Före WBS39.10

Starta från WBS39.10

Massdistribution och manuell installation

Windows

C:\Programfiler (x86)\Webex\Webex\Applications

Produktivitetsverktyg: C:\Programfiler (x86)\Webex\Plugins

Skrivbordsapp (före mötet): C:\Programfiler (x86)\Webex\Webex\Applications

Mac

/Program/Webex

Produktivitetsverktyg: /Program/Webex produktivitetsverktyg

Skrivbordsapp (före mötet): /Tillämpningar

Installera automatiskt när mötet har avslutats

Windows

C:\användare\användarnamn\Appdata\ Lokal\WebEx\WebEx\WebEx\Applications

Produktivitetsverktyg: C:\Användare\användarnamn\AppData\Local\WebEx\Plugins

Skrivbordsapp (före mötet): C:\Användare\användarnamn\AppData\Local\WebEx\Applications

Mac

/Program/Webex

Produktivitetsverktyg: /Program/Webex produktivitetsverktyg

Skrivbordsapp (före mötet): /Tillämpningar

Klicka här för mer information om installationsmatrisen för skrivbordsappen Cisco Webex Meetings.

Framtida installation och uppgradering

Program

Administratör till höger i Windows

Administratör till höger på Mac

För manuell installation (gå till Hämtningar på Webex-webbplatsen)

Skrivbordsprogram

Ja

Ja

Produktivitetsverktyg

Ja

Ja

Massdistribution (ny installation eller uppgradering)

Skrivbordsprogram

Ja*

Ja*

Produktivitetsverktyg

Ja*

Ja*

Automatiska uppdateringar

Skrivbordsprogram

Nej

Nej (från och med 40.8-uppdateringen)

Produktivitetsverktyg

Nej

Ja

Delta i möte (hämta/installera automatiskt)

Skrivbordsprogram

Nej

Nej * 1

Produktivitetsverktyg

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt


 

* IT-administratörsanvändare

*1 Användare av administratörsgruppen kan uppgradera utan att ange användarnamn eller lösenord. Standardgruppanvändare kommer att stanna kvar på den tidigare versionen utan popup-fönster men visar uppdateringen. Manuell klicka på uppdatering kommer att begära administratörsanvändarnamn eller lösenord. Detta kommer att åtgärdas senare

Kundtyp

Slutanvändare utan datoradministratörsrättigheter

Slutanvändare med datoradministratörsrättigheter

Anteckningar

Nya användare utan skrivbordsappen Webex Meetings före eller under mötet eller produktivitetsverktygen

Skrivbordsappen installeras automatiskt på Windows och Mac när du deltar i eller startar ett möte.

Produktivitetsverktygen distribueras i massa.

Skrivbordsappen installeras automatiskt på Windows och Mac när du deltar i eller startar ett möte.

Användaren kan installera eller massdistribuera produktivitetsverktyg.

Appen före mötet krävs och installeras automatiskt eftersom den är en del av skrivbordsappen.

Om kunden inte distribuerar massdistribueras kommer appen före mötet att installeras automatiskt. Versionerna av appen före mötet kan variera beroende på den webbplats där mötet hölls.

Användare med Microsoft Outlook-plugin eller Outlook-plugin + skrivbordsapp (WBS33.x-WBS39.9)

Från och med uppdateringen WBS39.10 måste IT-administratörer distribuera både skrivbordsappen Webex Meetings och Webex produktivitetsverktyg för att behålla Microsoft Office-integreringar. Separata skrivbordsapp- och produktivitetsverktygspaket finns tillgängliga på hämtningssidan på din Webex-webbplats.

Behåll, uppgradera Webex produktivitetsverktyg automatiskt när nya versioner är tillgängliga avmarkeras i Webex webbplatsadministration eller Webex Control Hub, så att produktivitetsverktygen kan behålla version WBS39.10. IT-administratörer måste sedan regelbundet distribuera den version av produktivitetsverktygen som stöds.

IT-administratörer kan välja att automatiskt uppgradera produktivitetsverktygen om deras användare befinner sig i en Windows-miljö. Uppgraderingen av produktivitetsverktygen kräver dock administratörsrättigheter för Mac, så aktivera inte automatisk uppgradering om du har Mac-användare.

Lösning 1 (rekommenderas):

Kontrollera Uppgradera Webex produktivitetsverktyg automatiskt när nya versioner finns tillgängliga i Webex webbplatsadministration eller Webex Control Hub.

Outlook-integreringar och skrivbordsappen sparas efter uppgraderingen.

Lösning 2:

Massdistribuera både skrivbordsappen Webex Meetings och Webex produktivitetsverktyg för att behålla Microsoft Office-integreringar. Separata skrivbordsapp- och produktivitetsverktygspaket finns tillgängliga på hämtningssidan på din Webex-webbplats.

Lösning 3:

Användaren kan gå till hämtningssidan på din Webex-webbplats och manuellt installera de separata Webex Meetings-skrivbordsappen och produktivitetsverktygspaketen.

Skrivbordsappen före mötet krävs, men den kan döljas med hjälp av en parameter. Mer information finns i IT-administratörsguiden för massdistribution av skrivbordsappen Cisco Webex Meetings.

Skrivbordsappen före mötet styrs av samma inställning som skrivbordsappen under mötet, så båda förblir på samma version.

Om du installerar antingen skrivbordsappen Webex Meetings eller produktivitetsverktygspaketet avinstallerar du den tidigare versionen av skrivbordsappen.

Användare med den tidigare versionen av skrivbordsappen i mötet, men utan Microsoft Outlook-plugin-programmet och skrivbordsappen före mötet

Lösning 1 (rekommenderas):

Massdistribuera Webex Meetings-skrivbordsappen, som innehåller både upplevelser före och under mötet. Skrivbordsappen är tillgängligt på sidan Hämtningar på din Webex-webbplats.

Lösning 2:

Uppgradera din webbplats till WBS39.10. När du startar eller deltar i ett Webex-möte på en WBS39.10-webbplats installeras Webex Meetings-skrivbordsappen automatiskt. Paketet innehåller både upplevelser före och under mötet.

Lösning 1 (rekommenderas):

Massdistribuera Webex Meetings-skrivbordsappen WBS39.10, som innehåller både upplevelser före och under mötet.

Lösning 2:

Uppgradera din webbplats till WBS39.10. När du startar eller deltar i ett Webex-möte på en WBS39.10-webbplats installerar Webex Meetings automatiskt appen före mötet.

Lösning 3:

Användare kan gå till hämtningssidan på din Webex-webbplats och installera skrivbordsappen Webex Meetings manuellt.

Kundtyp

Slutanvändare utan datoradministratörsrättigheter

Slutanvändare med datoradministratörsrättigheter

Anteckningar

Nya användare utan skrivbordsappen Webex Meetings före eller under mötet eller produktivitetsverktygen

Skrivbordsappen installeras automatiskt på Windows och Mac när du deltar i eller startar ett möte.

Office 365-addin distribueras i massa.

Skrivbordsappen installeras automatiskt på Windows och Mac när du deltar i eller startar ett möte.

Användaren kan installera eller massdistribuera Office 365-tillägg.

Appen före mötet tillhandahålls som standard och installeras automatiskt som en del av skrivbordsappen.

Om kunden inte distribuerar massdistribueras kommer appen före mötet att installeras automatiskt. Versionerna av appen före mötet kan variera beroende på den webbplats där mötet hölls.

Användare med Microsoft Outlook-plugin eller Outlook-plugin + skrivbordsapp (WBS33.x-WBS39.9)

Distribuera Microsoft Office 365-tillägget och massdistribuera Webex Meetings-skrivbordsappen, som inkluderar både upplevelser före och under mötet. Skrivbordsappen är tillgängligt på sidan Hämtningar på din Webex-webbplats.

Administratörsrättigheter behövs inte. Office 365-tillägget och skrivbordsappen före och under mötet kommer att fortsätta med de senaste versionerna.

Lösning 1 (rekommenderas):

Massdistribuera både Microsoft Office 365-tillägget (från Microsoft AppSource Store) och Webex Meetings-skrivbordsappen, som innehåller både upplevelser före och under mötet. Skrivbordsappen är tillgängligt på sidan Hämtningar på din Webex-webbplats.

Lösning 2:

Användare kan manuellt installera Office 365-tillägget (från Microsoft AppSource Store) och Webex Meetings-skrivbordsappen, som innehåller både upplevelser före och under mötet. Skrivbordsappen är tillgängligt på sidan Hämtningar på din Webex-webbplats.

Office 365-tillägget behöver inte distribueras till slutanvändarens datorer.

Du behöver inte hantera uppgraderingar av Office 365-tillägg. Du kommer att hålla dig till den senaste versionen när en ny version är tillgänglig.

Skrivbordsappen före mötet styrs av samma inställning som skrivbordsappen under mötet, så båda förblir på samma version.

Om du installerar antingen skrivbordsappen Webex Meetings eller produktivitetsverktygspaketet avinstallerar du den tidigare versionen av skrivbordsappen.

Skrivbordsappen före mötet krävs, men den kan döljas med hjälp av en parameter. Mer information finns i IT-administratörsguiden för massdistribution av skrivbordsappen Cisco Webex Meetings.