Inštalačný adresár

Spôsob inštalácie

OS

Pred WBS39.10

Začnite od WBS39.10

Hromadné nasadenie a manuálna inštalácia

Windows

C:\Program Files (x86)\Webex\Webex\Applications

Nástroje produktivity: C:\Program Files (x86)\Webex\Plugins

Počítačová aplikácia (pred stretnutím): C:\Program Files (x86)\Webex\Webex\Applications

Mac

/Aplikácie/Webex

Nástroje produktivity: /Aplikácie/Nástroje produktivity Webex

Počítačová aplikácia (pred stretnutím): /Aplikácie

Automatická inštalácia po skončení stretnutia

Windows

C:\Users\username\AppData\Local\WebEx\WebEx\Applications

Nástroje produktivity: C:\Users\username\AppData\Local\WebEx\Plugins

Počítačová aplikácia (pred stretnutím): C:\Users\username\AppData\Local\WebEx\Applications

Mac

/Aplikácie/Webex

Nástroje produktivity: /Aplikácie/Nástroje produktivity Webex

Počítačová aplikácia (pred stretnutím): /Aplikácie

Ďalšie informácie o inštalačnej matici aplikácie Cisco Webex Meetings Desktop App získate kliknutím tu.

Budúca inštalácia a upgrade

Aplikácia

Admin priamo vo Windowse

Admin priamo na Macu

Pre manuálnu inštaláciu (prejdite na K stiahnutiu na webe Webex)

Desktopová aplikácia

Áno

Áno

Nástroje na zvýšenie produktivity

Áno

Áno

Hromadné nasadenie (nová inštalácia alebo aktualizácia)

Desktopová aplikácia

Áno*

Áno*

Nástroje na zvýšenie produktivity

Áno*

Áno*

Automatické aktualizácie

Desktopová aplikácia

Nie

Nie (začínajúc aktualizáciou 40.8)

Nástroje na zvýšenie produktivity

Nie

Áno

Pripojiť sa k schôdzi (automatické stiahnutie/inštalácia)

Desktopová aplikácia

Nie

nie *1

Nástroje na zvýšenie produktivity

Nepoužiteľné

Nepoužiteľné


 

* Používateľ IT Admin

*1 Používatelia správcovskej skupiny môžu aktualizovať bez zadania používateľského mena alebo hesla, štandardný používateľ skupiny zostane na predchádzajúcej verzii bez vyskakovacieho okna, ale zobrazí sa aktualizácia, manuálne kliknutie na aktualizáciu bude vyžadovať používateľské meno alebo heslo správcu, to bude opravené neskôr

Typ zákazníka

Koncoví používatelia bez práv správcu počítača

Koncoví používatelia s právami správcu počítača

Poznámky

Noví používatelia bez počítačovej aplikácie Webex Meetings pred stretnutím alebo počas stretnutia alebo nástrojov na zvýšenie produktivity

Aplikácia pre stolné počítače sa automaticky nainštaluje do systému Windows a Mac, keď sa pripájate k schôdzi alebo ju začínate.

Nástroje produktivity sú masovo nasadené.

Aplikácia pre stolné počítače sa automaticky nainštaluje do systému Windows a Mac, keď sa pripájate k schôdzi alebo ju začínate.

Používateľ môže nainštalovať alebo hromadne nasadiť nástroje produktivity.

Vyžaduje sa aplikácia pred stretnutím, ktorá sa automaticky nainštaluje, pretože je súčasťou balíka aplikácie Desktop.

Ak teda zákazník hromadne nenasadí, aplikácia pred stretnutím sa nainštaluje automaticky. Verzie aplikácie pred stretnutím sa môžu líšiť v závislosti od lokality, na ktorej bolo stretnutie hostiteľom.

Používatelia s doplnkom Microsoft Outlook alebo doplnkom Outlook + počítačovou aplikáciou (WBS33.x-WBS39.9)

Počnúc aktualizáciou WBS39.10 musia správcovia IT nasadiť počítačovú aplikáciu Webex Meetings aj nástroje Webex Productivity Tools, aby si zachovali integráciu balíka Microsoft Office. Samostatná aplikácia pre stolné počítače a balíky nástrojov produktivity sú k dispozícii na stránke Downloads na vašej lokalite Webex.

zachovať, Automaticky inovovať Webex Productivity Tools, keď sú k dispozícii nové verzie nezačiarknuté v Webex Site Administration alebo Webex Control Hub, aby nástroje produktivity zostali vo verzii WBS39.10. Správcovia IT potom budú musieť pravidelne nasadzovať podporovanú verziu nástrojov produktivity.

IT administrátori si môžu zvoliť automatickú inováciu Productivity Tools, ak sú ich používatelia v prostredí Windows. Inovácia nástrojov produktivity však vyžaduje administrátorské práva pre Mac, takže ak máte používateľov Macu, nezapínajte automatickú inováciu.

Riešenie 1 (odporúčané):

Začiarknite políčko Automaticky aktualizovať nástroje produktivity Webex, keď budú k dispozícii nové verzie v správe webu Webex alebo v ovládacom centre Webex.

Integrácie Outlooku a počítačovej aplikácie sa po inovácii zachovajú.

Riešenie 2:

Hromadné nasadenie desktopovej aplikácie Webex Meetings aj Webex Productivity Tools, aby sa zachovali integrácie Microsoft Office. Samostatná aplikácia pre stolné počítače a balíky nástrojov produktivity sú k dispozícii na stránke Downloads na vašej lokalite Webex.

Riešenie 3:

Používateľ môže prejsť na stránku Downloads na vašej lokalite Webex a manuálne nainštalovať samostatnú počítačovú aplikáciu Webex Meetings a balíky nástrojov produktivity.

Vyžaduje sa počítačová aplikácia pred stretnutím, ale pomocou parametra ju možno skryť. Pozrite si Príručka správcu IT pre hromadné nasadenie aplikácie Cisco Webex Meetings Desktop pre informáciu.

Počítačová aplikácia pred stretnutím sa ovláda rovnakým nastavením ako počítačová aplikácia počas stretnutia, takže obe zostanú v rovnakej verzii.

Inštalácia buď Počítačová aplikácia Webex Meetings alebo nástroje na zvýšenie produktivity balík odinštaluje predchádzajúcu verziu počítačovej aplikácie.

Používatelia s predchádzajúcou verziou počítačovej aplikácie na stretnutie, ale bez doplnku Microsoft Outlook a počítačovej aplikácie pred stretnutím

Riešenie 1 (odporúčané):

Hromadné nasadenie balíka desktopovej aplikácie Webex Meetings, ktorý zahŕňa skúsenosti pred stretnutím aj počas stretnutia. Balík desktopovej aplikácie je k dispozícii na stránke Downloads na vašej lokalite Webex.

Riešenie 2:

Inovujte svoju stránku na WBS39.10. Keď začnete alebo sa pripojíte k schôdzi Webex na stránke WBS39.10, automaticky sa nainštaluje balík aplikácie Webex Meetings. Balíček obsahuje skúsenosti pred stretnutím aj počas stretnutia.

Riešenie 1 (odporúčané):

Hromadné nasadenie balíka desktopovej aplikácie WBS39.10 Webex Meetings, ktorý zahŕňa skúsenosti pred stretnutím aj počas stretnutia.

Riešenie 2:

Inovujte svoju stránku na WBS39.10. Keď začnete alebo sa pripojíte k schôdzi Webex na stránke WBS39.10, aplikácia Webex Meetings automaticky nainštaluje aplikáciu pred stretnutím.

Riešenie 3:

Používatelia môžu prejsť na stránku Downloads na vašej webovej lokalite Webex a manuálne nainštalovať počítačovú aplikáciu Webex Meetings.

Typ zákazníka

Koncoví používatelia bez práv správcu počítača

Koncoví používatelia s právami správcu počítača

Poznámky

Noví používatelia bez počítačovej aplikácie Webex Meetings pred stretnutím alebo počas stretnutia alebo nástrojov na zvýšenie produktivity

Aplikácia pre stolné počítače sa automaticky nainštaluje do systému Windows a Mac, keď sa pripájate k schôdzi alebo ju začínate.

Doplnok Office 365 je masovo nasadený.

Aplikácia pre stolné počítače sa automaticky nainštaluje do systému Windows a Mac, keď sa pripájate k schôdzi alebo ju začínate.

Používateľ si môže nainštalovať alebo hromadne nasadiť doplnok Office 365.

Aplikácia pred stretnutím je poskytovaná predvolene a automaticky sa inštaluje ako súčasť balíka aplikácie Desktop.

Ak teda zákazník hromadne nenasadí, aplikácia pred stretnutím sa nainštaluje automaticky. Verzie aplikácie pred stretnutím sa môžu líšiť v závislosti od lokality, na ktorej bolo stretnutie hostiteľom.

Používatelia s doplnkom Microsoft Outlook alebo doplnkom Outlook + počítačovou aplikáciou (WBS33.x-WBS39.9)

Distribuovať Microsoft Office 365 pridať a hromadne nasadiť balíky desktopových aplikácií Webex Meetings, ktoré zahŕňajú skúsenosti pred stretnutím aj počas stretnutia. Balík desktopovej aplikácie je k dispozícii na stránke Downloads na vašej lokalite Webex.

Správcovské práva nie sú potrebné. Doplnok Office 365 a počítačová aplikácia pred stretnutím a stretnutím zostanú v najnovších verziách.

Riešenie 1 (odporúčané):

Hromadné nasadenie doplnku Microsoft Office 365 (z obchodu Microsoft AppSource) a balíkov desktopových aplikácií Webex Meetings, ktoré zahŕňajú prostredie pred stretnutím aj počas stretnutia. Balík desktopovej aplikácie je k dispozícii na stránke Downloads na vašej lokalite Webex.

Riešenie 2:

Používatelia si môžu manuálne nainštalovať doplnok Office 365 (z obchodu Microsoft AppSource) a balíky desktopových aplikácií Webex Meetings, ktoré zahŕňajú prostredie pred stretnutím aj počas stretnutia. Balík desktopovej aplikácie je k dispozícii na stránke Downloads na vašej lokalite Webex.

Doplnok Office 365 nie je potrebné nasadzovať do počítačov koncových používateľov.

Nemusíte spravovať inovácie doplnku Office 365. Keď bude k dispozícii nová verzia, zostanete na najnovšej verzii.

Počítačová aplikácia pred stretnutím sa ovláda rovnakým nastavením ako počítačová aplikácia počas stretnutia, takže obe zostanú v rovnakej verzii.

Inštalácia buď Počítačová aplikácia Webex Meetings alebo nástroje na zvýšenie produktivity balík odinštaluje predchádzajúcu verziu počítačovej aplikácie.

Vyžaduje sa počítačová aplikácia pred stretnutím, ale pomocou parametra ju možno skryť. Pozrite si Príručka správcu IT pre hromadné nasadenie aplikácie Cisco Webex Meetings Desktop pre informáciu.