Instalacioni direktorijum

Metod instalacije

OS

Pre WBS39.10

Počnite od WBS39.10

Masovno raspoređivanje i ručna instalacija

Windows

C:\Program Files (x86)\Webex\Webex\Applications

Alatke za produktivnost: C:\Programske datoteke (x86)\Webex\Plugins

Aplikacija "Radna površina" (pre sastanka): C:\Program Files (x86)\Webex\Webex\Applications

Mac

/Aplikacije/Webex

Alatke za produktivnost: /Aplikacije/Webex alatke za produktivnost

Aplikacija "Radna površina" (pre sastanka): /Prijave

Automatska instalacija po završetku sastanka

Windows

C:\Users\username\AppData\ Local\WebEx\WebEx\Applications

Alatke za produktivnost: C:\Users\username\AppData\Local\WebEx\Plugins

Aplikacija "Radna površina" (pre sastanka): C:\Users\username\AppData\Local\WebEx\Applications

Mac

/Aplikacije/Webex

Alatke za produktivnost: /Aplikacije/Webex alatke za produktivnost

Aplikacija "Radna površina" (pre sastanka): /Prijave

Za više informacija o matrici instalacije aplikacije "Cisco Webex sastanci radne površine", kliknite ovde.

Buduća instalacija i nadogradnja

Aplikacija

Admin u samom operativnom sistemu Windows

Admin baš na Mac računaru

Za ručnu instalaciju (idite na downloads na Webex lokaciji)

Aplikacija "Radna površina"

Da

Da

Alatke za produktivnost

Da

Da

Masovno raspoređivanje (nova instalacija ili nadogradnja)

Aplikacija "Radna površina"

Da*

Da*

Alatke za produktivnost

Da*

Da*

Automatsko ažuriranje

Aplikacija "Radna površina"

Ne

Ne (Počevši od ispravke 40.8)

Alatke za produktivnost

Ne

Da

Pridruži se sastanku (automatsko preuzimanje/instalacija)

Aplikacija "Radna površina"

Ne

Ne *1

Alatke za produktivnost

Nije primenljivo

Nije primenljivo


* KORISNIK IT admina

*1 Korisnici Admin grupe mogu da nadograde bez unosa korisničkog imena ili lozinke, korisnik standardne grupe će ostati na prethodnoj verziji bez iskačućeg menija ali prikazivanje ažuriranja, ručni klik na update će tražiti administratorsko korisničko ime ili lozinku, ovo će biti popravljeno kasnije

Vrsta kupca

Krajnji korisnici bez prava administratora računara

Krajnji korisnici sa pravima administratora računara

Napomene

Novi korisnici bez webex sastanaka ili aplikacije za radnu površinu ili alatki za produktivnost

Aplikacija na radnoj površini se automatski instalira na Windows i Mac računaru prilikom pridruživanja ili pokretanja sastanka.

Alatke za produktivnost su masovno raspoređene.

Aplikacija na radnoj površini se automatski instalira na Windows i Mac računaru prilikom pridruživanja ili pokretanja sastanka.

Korisnik može da instalira ili masovno primeni alatke za produktivnost.

Aplikacija pre sastanka je obavezna i automatski se instalira jer je deo paketa aplikacija "Radna površina".

Dakle, ako se klijent masovno ne primeni, aplikacija za pre sastanka će biti automatski instalirana. Verzije aplikacije za pre sastanka mogu da se razlikuju u zavisnosti od lokacije na kojoj je sastanak bio hostovan.

Korisnici sa dodatnom komponentom programa Microsoft Outlook ili Outlook plugin + aplikacijom za radnu površinu (WBS33.x-WBS39.9)

Počevši od ispravke WBS39.10, IT administratori moraju da primene i aplikaciju za radnu površinu Webex meetings i Webex alatke za produktivnost da bi zadržali integracije sistema Microsoft Office. Odvojeni paketi aplikacija za radnu površinu i alatke za produktivnost dostupni su na stranici "Preuzimanja" na Vašoj Webex lokaciji.

Zadržite, automatski nadogradite Webex alatke za produktivnost kada nove verzije budu dostupne neproverene u administraciji Webex lokacije ili Webex kontrolnom čvorištu, da biste dozvolili alatkama za produktivnost da ostanu na verziji WBS39.10. IT administratori će zatim morati redovno da primenjuju podržanu verziju alatki za produktivnost.

IT administratori mogu da odaberu da automatski nadograde alatke za produktivnost ako su njihovi korisnici u Windows okruženju. Međutim, nadogradnja alatki za produktivnost zahteva administratorska prava za Mac, tako da nemojte uključiti automatsku nadogradnju ako imate Mac korisnike.

Rešenje 1 (preporučuje se):

Proverite opciju Automatski nadogradi alatke za produktivnost Webexa kada su nove verzije dostupne u administraciji Webex lokacije ili u kontrolnom čvorištu Webex.

Integracije programa Outlook i aplikacije na radnoj površini čuvaju se nakon nadogradnje.

Rešenje 2:

Masovno rasporedite aplikaciju webex sastanaka na radnoj površini i Webex alatke za produktivnost da biste zadržali integracije sistema Microsoft Office. Odvojeni paketi aplikacija za radnu površinu i alatke za produktivnost dostupni su na stranici "Preuzimanja" na Vašoj Webex lokaciji.

Rešenje 3:

Korisnik može da ode na stranicu "Preuzimanja" na vašoj Webex lokaciji i ručno instalira zasebne Webex Meetings aplikacije za radnu površinu i pakete alatki za produktivnost.

Aplikacija radne površine pre sastanka je potrebna, ali se može sakriti pomoću parametra. Više informacija potražite u vodiču IT administratora za masovno raspoređivanje aplikacije za radnu površinu Cisco Webex sastanaka.

Aplikacija radne površine pre sastanka je kontrolisana istom postavkom kao i aplikacija za radnu površinu u sastanku, tako da će obe ostati u istoj verziji.

Instaliranje aplikacije za radnu površinu Webex Meetings ili alatki za produktivnost deinstaliraće prethodnu verziju aplikacije na radnoj površini.

Korisnici sa prethodnom verzijom aplikacije za radnu površinu za sastanke, ali bez microsoft Outlook dodatne komponente i aplikacije za radnu površinu pre sastanka

Rešenje 1 (preporučuje se):

Masovno rasporedite webex Meetings paket aplikacija za radnu površinu, koji uključuje iskustva pre sastanka i sastanka. Paket aplikacija na radnoj površini dostupan je na stranici "Preuzimanja" na vašoj Webex lokaciji.

Rešenje 2:

Nadogradite lokaciju na WBS39.10. Kada započnete ili se pridružite Webex sastanku na WBS39.10 lokaciji, paket aplikacija za webex sastanke na radnoj površini će se automatski instalirati. Paket uključuje iskustva pre sastanka i sastanka.

Rešenje 1 (preporučuje se):

Masovno rasporedite WBS39.10 Webex Meetings paket aplikacija za radnu površinu, koji uključuje iskustva pre sastanka i sastanka.

Rešenje 2:

Nadogradite lokaciju na WBS39.10. Kada započnete Ili se pridružite Webex sastanku na WBS39.10 lokaciji, Webex sastanci će automatski instalirati aplikaciju za presaglašavanje.

Rešenje 3:

Korisnici mogu da odu na stranicu "Preuzimanja" na vašoj Webex lokaciji i ručno instaliraju aplikaciju "Webex sastanci" na radnoj površini.

Vrsta kupca

Krajnji korisnici bez prava administratora računara

Krajnji korisnici sa pravima administratora računara

Napomene

Novi korisnici bez webex sastanaka ili aplikacije za radnu površinu ili alatki za produktivnost

Aplikacija na radnoj površini se automatski instalira na Windows i Mac računaru prilikom pridruživanja ili pokretanja sastanka.

Office 365 dodatak je masovno raspoređen.

Aplikacija na radnoj površini se automatski instalira na Windows i Mac računaru prilikom pridruživanja ili pokretanja sastanka.

Korisnik može da instalira ili masovno primeni Office 365 programski dodatak.

Aplikacija pre sastanka je podrazumevano obezbeđena i automatski se instalira kao deo paketa aplikacija "Radna površina".

Dakle, ako se klijent masovno ne primeni, aplikacija za pre sastanka će biti automatski instalirana. Verzije aplikacije za pre sastanka mogu da se razlikuju u zavisnosti od lokacije na kojoj je sastanak bio hostovan.

Korisnici sa dodatnom komponentom programa Microsoft Outlook ili Outlook plugin + aplikacijom za radnu površinu (WBS33.x-WBS39.9)

Distribuirajte programski dodatak Microsoft Office 365 i masovno primenite pakete aplikacija za webex sastanke na radnoj površini, koji uključuju iskustva pre sastanka i sastanka. Paket aplikacija na radnoj površini dostupan je na stranici "Preuzimanja" na vašoj Webex lokaciji.

Administratorska prava nisu potrebna. Office 365 programski dodatak i aplikacija za radnu površinu pre sastanka i sastanka ostaće u najnovijim verzijama.

Rešenje 1 (preporučuje se):

Masovno rasporedite i Microsoft Office 365 programski dodatak (iz Microsoft AppSource prodavnice) i pakete aplikacija za webex sastanke na radnoj površini, koji uključuju iskustva pre sastanka i sastanka. Paket aplikacija na radnoj površini dostupan je na stranici "Preuzimanja" na vašoj Webex lokaciji.

Rešenje 2:

Korisnici mogu ručno da instaliraju Office 365 programski dodatak (iz Microsoft AppSource prodavnice) i pakete webex sastanaka na radnoj površini, koji uključuju iskustva pre sastanka i sastanka. Paket aplikacija na radnoj površini dostupan je na stranici "Preuzimanja" na vašoj Webex lokaciji.

Dodatak za Office 365 ne mora da se rasporedi na računare krajnjih korisnika.

Ne morate da upravljate nadogradnjama dodataka za Office 365. Ostaćete na najnovijoj verziji kada nova verzija bude dostupna.

Aplikacija radne površine pre sastanka je kontrolisana istom postavkom kao i aplikacija za radnu površinu u sastanku, tako da će obe ostati u istoj verziji.

Instaliranje aplikacije za radnu površinu Webex Meetings ili alatki za produktivnost deinstaliraće prethodnu verziju aplikacije na radnoj površini.

Aplikacija radne površine pre sastanka je potrebna, ali se može sakriti pomoću parametra. Više informacija potražite u vodiču IT administratora za masovno raspoređivanje aplikacije za radnu površinu Cisco Webex sastanaka.