1

Prijavite se u organizaciju kupaca u https://admin.webex.com.

2

Iz navigacijskog okna s lijeve strane, u sekciji servisi pritisnite centar za kontakt > značajke.

3

Odaberite karticu virtualni agent i odaberite virtualnog pomoćnika koji želite urediti.

4

Izmijenite atribut koji želite promijeniti.

5

Kliknite završi da biste spremili uređivanja.