1

Přihlaste se do zákaznické organizace na adresehttps://admin.webex.com.

2

Na navigačním panelu vlevo v části Služby klikněte na položku Kontaktní centrum > Funkce.

3

Vyberte kartu Virtuální agent a vyberte virtuálního asistenta, kterého chcete upravit.

4

Upravte atribut, který chcete změnit.

5

Úpravy uložíte kliknutím na tlačítko Dokončit.