1

היכנס לארגון הלקוחות ב -https://admin.webex.com.

2

מחלונית הניווט בצד שמאל, במקטע שירותים , לחץ על תכונות אנשי קשר > Center .

3

בחר את הכרטיסייה סוכן וירטואלי ובחר את העוזר הווירטואלי שברצונך לערוך.

4

שנה את התכונה שברצונך לשנות.

5

לחץ על ' סיום ' כדי לשמור את העריכות.