1

Zaloguj się do organizacji klienta na stronie https://admin.webex.com.

2

W panelu nawigacyjnym po lewej stronie, w sekcji Usługi, wybierz kolejno Contact Center > Funkcje.

3

Wybierz kartę Agent wirtualny i wybierz wirtualnego asystenta, którego chcesz edytować.

4

Zmodyfikuj atrybut, który chcesz zmienić.

5

Kliknij przycisk Zakończ , aby zapisać zmiany.