1

Влезте в организацията на клиентите в https://admin.webex.com.

2

От навигационния екран вляво, в секцията Услуги щракнете върху Контактен център > функции.

3

Изберете раздела Виртуален агент и изберете виртуалния асистент, който искате да редактирате.

4

Модифицирайте атрибута, който искате да промените.

5

Кликнете върху "Готово" , за да запазите редакциите си.