1

Prijavite se u organizaciju korisnika nahttps://admin.webex.com.

2

U navigacionom oknu sa leve strane, u odeljku Usluge, kliknite na Kontakt centar > Funkcije.

3

Izaberite karticu Virtuelni agent i izaberite virtuelnog asistenta koji želite da izmenite.

4

Izmenite atribut koji želite da promenite.

5

Kliknite na Završi da biste sačuvali izmene.