1

Logg inn på kundeorganisasjonen på https://admin.webex.com.

2

Klikk Kontaktsenter > funksjonerunder Tjenester i navigasjonsruten til venstre.

3

Velg kategorien Virtuell agent , og velg den virtuelle assistenten du vil redigere.

4

Endre attributtet du vil endre.

5

Klikk Fullfør for å lagre endringene.