*Zie stap 4 voor meer informatie over de optie voor vertraagde claim.

Voordat u gebruikers claimt, moet u eerst al deze stappen doorlopen.

 1. Schakel adreslijstsynchronisatie in het Webex-Directoryconnector als uw organisatie dit gebruikt om gebruikers te beheren. Gebruikers die u claimt, worden verwijderd als u niet eerst een dry run-synchronisatie doet.

 2. Verifieer een domein in Control Hub. Als u geen geverifieerde domeinen hebt, kunt u geen gebruikers claimen die het domein delen dat door uw organisatie wordt gebruikt. Als er geen geverifieerde domeinen bestaan in Control Hub, moet u het domein toevoegen en verifiëren dat de gebruikers die u wilt claimen. Het domein claimen in Control Hub is niet vereist om gebruikers te claimen.

 3. Besluit of u gebruikers wilt toestaan inhoud van hun oude account naar hun nieuwe account te migreren. Als u dit wilt toestaan, moet u de instelling Gebruikers toestaan om hun Webex-gesprekken met zich mee te nemen in het tabblad Organisatie-instellingen inschakelen.


   

  Gebruikers die geschikt zijn om hun inhoud te migreren, worden geclaimd via vertraagde claim wanneer u deze instelling inschakelen.

 4. Afhankelijk van of u gebruikers toestemming wilt geven inhoud te migreren, kan een gebruiker worden geclaimd via:

  • Directe claim : gebruikersaccounts worden direct naar uw organisatie verplaatst en u kunt beginnen met het beheren entoewijzen van licenties aan hen. De volgende keer dat ze zich aanmelden, kunnen gebruikersaccount beslissen wat ze moeten doen met hun oude gebruikersaccount.

  • Vertraagde claim: gebruikers hebben 14 dagen om te bepalen of ze hun Webex-gesprekken van hun oude account naar hunnieuwe account willen migreren. Als ze over 14 dagen geen beslissing maken, worden hun gebruikersaccounts en Webex-gesprekken automatisch verplaatst naar uw organisatie. Als u niet wilt dat gebruikers hun Webex-gesprekken met hen migreren, kunt u de optie Vertraagde claimuitschakelen.


    

   Organisaties die zijn gemaakt na 5 mei 2020 kunnen geen gebruikers claimen met de optie Vertraagde claim. Zie Nieuw Webex-datacenter voor de Noord-Amerikaanse regio voor meerinformatie.

 5. Kies een van de volgende methoden om gebruikers te claimen met:

  • Methode 1: Gebruikers claimen: hier wordt een lijst weergegeven met maximaal 250 gebruikers die u buitenuw organisatie kunt claimen.


    

   Als er meer dan 250 gebruikers zijn die u kunt claimen en u wijzigingen in de lijst wilt aanbrengen, moet u het CSV-bestand exporteren en de stappen uitvoeren in Methode 2: Claim gebruikers met een CSV-bestand om verder te gaan met het claimproces.

  • Methode 2: Gebruikers met CSV-bestand toevoegen of wijzigen : hiermee exporteert u een CSV-bestand van alle gebruikers buiten uw organisatie dieu kunt claimen. U kunt het CSV-bestand bewerken om te kiezen wie u wilt claimen.

  • Methode 3: Gebruikers handmatig toevoegen - Voeg maximaal 25 e-mailadressen of namen van de gebruikers dieu wilt claimen afzonderlijk toe.


 

Het gebruikersproces voor claimen is permanent. U kunt geen enkele aanspraken die u hebt gemaakt, ongedaan maken. Zorg ervoor dat u de juiste gebruikers claimt voordat u verdergaat.

U kunt een lijst met gebruikers zien die u kunt claimen. Als u meer dan 250 gebruikers kunt claimen, kunt u alle gebruikers blijven claimen of het CSV-bestand exporteren om de lijst met gebruikers weer te geven.
1

Ga vanuit de klant weergave in https://admin.webex.comnaar gebruikers , klik op gebruikers beheren en selecteer Gebruikersclaimen.

2

Selecteer de gebruikers die u wilt claimen en klik op Volgende.

3

Volg de wizard om licenties toe te wijzen. Als u een sjabloon voor automatische toewijzing van licenties gebruikt, worden licenties automatisch toegewezen aan nieuwe gebruikers.

4

Vink het selectievakje Ik begrijp dat het claimen van deze gebruikers permanent is en ga ermee akkoord om door te gaan.

5

Klik op Gebruikers toevoegen.

U kunt ervoor kiezen gebruikers te claimen met een CSV-bestand als u een lijst met alle gebruikers buiten uw organisatie wilt exporteren.

 

Als u voor een gebruiker wilt schakelen tussen directe claim of vertraagde claim, moet u een ander CSV-bestand exporteren nadat u Gebruikers toestaan om hun Webex-gesprek met deze instelling te brengen in of uitschakelt.

1

Ga vanuit de klant weergave in naar gebruikers , klik op gebruikers beherenen selecteer https://admin.webex.comCSV gebruikers toevoegen of wijzigen.

2

Selecteer Gebruikers buiten mijn organisatie en klik op Exporteren om het CSV-bestand te exporteren.

3

Wijzig gebruikers in het CSV-bestand als dat nodig is.

4

Klik op Importeren om het CSV-bestand te uploaden en klik op Volgende. Als u een sjabloon voor automatische toewijzing van licenties gebruikt, worden licenties automatisch toegewezen aan nieuwe gebruikers.

5

Controleer de status van de importeer voortgang voordat deze wordt voltooid.

Als u een aantal gebruikers hebt die u wilt claimen, kunt u deze afzonderlijk toevoegen met hun e-mailadres.
1

Ga in Control Hub naar Gebruikers , klik op Gebruikers beheren en selecteer Gebruikershandmatig toevoegen .

2

Kies een en klik op volgende:

 • Selecteer e-mail adresen voer Maxi maal 25 e-mail adressen in.

 • Selecteer Namen enE-mailadres en voer maximaal 25 namen en e-mailadressen in.

3

Klik op Toevoegenbevestigen.

4

Volg de wizard om licenties toe te wijzen. Als u een sjabloon voor automatische toewijzing van licenties gebruikt, worden licenties automatisch toegewezen aan nieuwe gebruikers.

5

Vink het selectievakje Ik begrijp dat het claimen van deze gebruikers permanent is en ga ermee akkoord om door te gaan.

6

Klik op Gebruikers toevoegen.

De volgende stap

Als u Webex-Directoryconnector uitgeschakeld, moet u eerst een dry run uitvoeren voordat u de synchronisatie weer kunt uitschakelen. We raden u aan de volledige lijst met gebruikers in het CSV-bestand te gebruiken en deze vóór de volgende volledige synchronisatie aan uw directory toe te voegen.

Als gebruikers geen account in uw directory hebben, worden deze gebruikers bij de volgende volledige synchronisatie gemarkeerd als Inactief in Control Hub. Inactieve gebruikers kunnen zich niet aanmelden en na 30 dagen worden verwijderd. Als gebruikers zijn gemarkeerd als Inactief , moet u accounts voor ze maken in uw directory en vervolgens eensynchronisatie uitvoeren. De gebruikers kunnen zich vervolgens aanmelden bij de Webex-app om te voorkomen dat hun accounts worden verwijderd.

U kunt op elk moment nadat u gebruikers hebt geselecteerd om te claimen, terugkeren naar het tabblad Gebruikers om de gebruikers weer te geven die worden weergegeven als Vertraagde claim. U kunt op hun namen klikken om te zien hoeveel dagen ze over hebben voordat ze automatisch worden toegevoegd aan uw organisatie.


 

Vertraagde claim gebruikers moeten beslissen wat ze moeten doen met hun oude account voordat u ze kunt beheren. U kunt hen een e-herinneringse-mail of wachten tot de periode van 14 dagen verloopt.

Als een gebruiker zich niet heeft aangemeld en 14 dagen niet is verstreken sinds u die gebruiker hebt geclaimd, kunt u de claim intrekken. Als u de claim ingetrokken, gaat de gebruiker terug naar de vorige organisatie en behoudt hij of zij de vorige status. In de onderstaande tabel worden de mogelijke scenario's weergegeven van wanneer u de claim op een gebruiker kunt intrekken.

Tabel 1. Voorwaarden voor het intrekken van gebruikers van de directe of vertraagde claim

Status geclaimde gebruiker

Kan ik de claim van een vertraagde geclaimde gebruiker intrekken?

Kan ik de claim van een directe geclaimde gebruiker intrekken?

Gebruiker heeft zich aangemeld en een optie geselecteerd.

Rode X Nee

Rode X Nee

Gebruiker heeft zich niet aangemeld en er zijn 14 dagen verstreken.

Rode X Nee

Rode X Nee

Gebruiker heeft zich niet aangemeld en 14 dagen zijn nog niet verstreken sinds de claim.

Groene vinkje Ja

Groene vinkje Ja

1

Ga in Control Hub https://admin.webex.comnaar Gebruikers.

2

Afhankelijk van hoe de gebruiker is geclaimd, volgt u een van deze opties:

 • Vertraagde geclaimde gebruikers - Selecteer een gebruiker met de status Vertraagdeclaim en selecteer vervolgens Klik hier .
 • Directe geclaimde gebruikers : selecteer Meer naast eenonlangsKnop Meer inline geclaimde gebruiker en selecteer vervolgens Gebruikersclaim intrekken.

   

  Gebruikers die direct zijn geclaimd hebben de status Niet geverifieerd.

3

Selecteer Intrekken.

Nadat u een gebruiker claimt, ontvangt de gebruiker een e-mail met de informatie dat deze is geclaimd voor uw organisatie. De gebruiker kan zelf kiezen wat hij of zij met zijn of haar oude account moet doen voordat hij of zij naar uw organisatie wordt overgemaakt. De onderstaande tabel toont uit welke opties de gebruiker kan kiezen, afhankelijk van de account van de geclaimde gebruiker.

Als u in Control Hub een gebruiker ziet met een e-mailadres dat eindigt op .convert-user.local, dat betekent dat de gebruiker is geclaimd in een andere organisatie. De volgende keer dat die gebruiker zich aan- of uit meldt, kan deze ervoor kiezen een ander e-mailadres op te geven om dit te vervangen. .convert-user.local Met.


 

Verwijder deze gebruikers niet. Hun status wordt automatisch bijgewerkt nadat ze hebben gekozen wat ze met hun oude accounts moeten doen.

De door de organisatie geclaimde gebruiker is binnen

Gratis, consumentenorganisatie

Control Hub-organisatie zonder betaalde licenties

Control Hub-organisatie met betaalde licenties

Migratie van inhoud toestaan

Vertraagde claim:

 • E-mailadres wijzigen en oorspronkelijke account behouden.

 • Inhoud van oorspronkelijke account naar nieuw account overdragen.

 • Verwijder het oorspronkelijke account.

Directe claim:

 • E-mailadres wijzigen en oorspronkelijke account behouden.

 • Verwijder het oorspronkelijke account.

Directe claim:

 • E-mailadres wijzigen en oorspronkelijke account behouden.

Migratie van inhoud niet toestaan

Directe claim:

 • E-mailadres wijzigen en oorspronkelijke inhoud behouden.

 • Verwijder het oorspronkelijke account.

V. Worden alle geclaimde gebruikers in mijn organisatie als actief toon?

A: Geclaimde gebruikers komen overeen met de status die ze in hun vorige organisatie hadden. Als een gebruiker bijvoorbeeld niet is geverifieerd in zijn of haar vorige organisatie, wordt deze gebruiker nageclaimd als Niet geverifieerd bij de geclaimde gebruiker in uw organisatie.

V. Is het bewaarbeleid van mijn organisatie van toepassing op geclaimde gebruikers wanneer zij hun inhoud migreren?

A: Ja, het bewaarbeleid van uw organisatie geldt voor alle ruimten en inhoud van de gebruikers die u claimt.

V. Wat gebeurt er als een vertraagde claimgebruiker geen actie onderneemt tijdens die periode van 14 dagen?

A: De vertraagde claimgebruiker wordt over genomen naar uw organisatie met de status Vertraagde claim totdat deze besluit wat te doen met zijn/haar oude account. Als de gebruiker na 14 dagen geen actie onderneemt, worden zijn/haar account en eerdere Webex-inhoud automatisch gemigreerd naar uw organisatie.

V. Hoe controleer ik de status van de gebruikers die ik net heb geclaimd?

A: Geclaimde gebruikers worden weergegeven op het tabblad Gebruikers van uw organisatie. Directe geclaimde gebruikers verschijnen met de status die ze in hun vorige organisatie hadden. Vertraagde claimgebruikers worden 14 dagen lang weergegeven met Vertraagde claim, of totdat ze een keuze maken om door te gaan met hun oude account.

V. Waarom zie ik bepaalde gebruikers met het domein van mijn organisatie niet in de lijst met gebruikers die in aanmerking komen om te claimen?

A: Als gebruikers zich in een Control Hub-organisatie (eenmalige aanmelding SSO) hebben ingeschakeld of hetzelfde domein hebben geverifieerd of geclaimd als het domein dat u hebt geverifieerd, kunnen deze gebruikers niet aan uw organisatie worden geclaimd.

V. Wat gebeurt er als de gebruiker zich bij zijn/haar account meldt nadat de claim is ingediend? Kan de beheerder de claim nog steeds intrekken?

A: Zodra een gebruiker zich bij zijn of haar account heeft aangegeven, kunt u de claim niet meer intrekken.

V. Hoe vind ik de exacte set gebruikers die geschikt zijn om de claim in te trekken?

A: De lijst met gebruikers biedt momenteel geen ondersteuning voor filteren op statussen. U moet handmatig zoeken naar gebruikers met de status Vertraagde claim of Niet geverifieerd.

V. Kan de organisatie die ik claim dat een gebruiker is teruggetrokken door een claim die mijn organisatie heeft gemaakt?

A: Nee, alleen de organisatie die het claimproces heeft gestart, kan de claim intrekken.

V. Kan ik de claim van gebruikers bulksgewijs intrekken?

A: Nee, u kunt de claim voor elke gebruiker alleen individueel intrekken.