Overzicht van functies

Met PRT Collection beschikken beheerders en TAC-technici over de flexibiliteit bij het verzamelen van logboeken van apparaten van klanten, wat onze tijd tot het oplossen van klantencases moet verbeteren. Hierdoor kunnen beheerders, die mogelijk niet op locatie zijn met de telefoon, indien nodig de resources leveren. De ingenieur van het Technical Assistance Center heeft mogelijk nieuwere logboeken nodig waarvoor de gebruiker opnieuw moet ingrijpen. Het Technical Assistance Center kan logboeken verzamelen via de helpdesk om te helpen bij het oplossen van zaken.

Een probleem melden terwijl het online is

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Apparaten.

2

Selecteer Beheren en selecteer vervolgens het apparaat in de tabel.

3

Klik in het instellingenmenu onder acties op Probleem melden.

4

Kopieer of download details om hulp van experts te krijgen.

5

Klik op Get Help (Hulp vragen) en selecteer hoe u hulp wilt krijgen uit het volgende:

  • Webex-status

  • Chatten

  • De community vragen

  • Een case openen

Een probleem offline melden

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Apparaten.

2

Selecteer Beheren en selecteer vervolgens het apparaat in de tabel.

3

Klik in het instellingenmenu onder acties op Opnieuw opstarten.

4

Klik op Beheren in alle apparaatlogboeken.

5

Download de logbestanden voor een tijdstip naar keuze.