Funktionsöversikt

Med PRT Collection har administratörer och TAC-ingenjörer flexibilitet när det gäller att samla in loggar från kundenheter, vilket bör förbättra vår tid att lösa kundärenden. Detta gör det möjligt för administratörer, som kanske inte är på plats med telefonen, att tillhandahålla resurser vid behov. Ingenjören i Technical Assistance Center kan behöva nyare loggar som kräver användarintervention igen. Det tekniska hjälpcentret kan samla in loggar via helpdesk för att hjälpa till med att lösa fall.

Rapportera ett problem när du är online

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Enheter.

2

Välj Hantera och välj sedan enheten i tabellen.

3

Klicka på Rapportera problem under åtgärder på inställningsmenyn.

4

Kopiera eller hämta information för att få hjälp från experter.

5

Klicka på Få hjälp och välj hur du vill få hjälp från följande:

  • Webex-status

  • Chatta

  • Fråga communityn

  • Öppna ett ärende

Rapportera ett problem när du är offline

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Enheter.

2

Välj Hantera och välj sedan enheten i tabellen.

3

Klicka på Starta om i inställningsmenyn under åtgärder.

4

Klicka på Hantera över enhetsloggar.

5

Hämta loggfilerna under en tid du väljer.