Oversikt over Webex-sikkerhet

Cisco Webex Meetings-programserien lar ansatte verden over og virtuelle team møte og samarbeide med hverandre i sanntid som om de jobbet i samme rom. Bedrifter, institusjoner og offentlige etater over hele verden er avhengige av Cisco Webex for å forenkle forretningsprosesser og forbedre resultatene for salgs-, markedsførings-, opplærings-, prosjektledelses- og støtteteam.

For alle organisasjoner og brukerne deres er sikkerhet en grunnleggende bekymring. Nettsamarbeid må ha flere sikkerhetsnivåer, fra planlegging av møter, til å godkjenning av deltakere og deling av innhold.

Cisco Webex Meetings-programserien gir et sikkert miljø, men det kan konfigureres som et åpent sted å samarbeide. Hvis du forstår sikkerhetsfunksjoner som nettstedsadministrator og sluttbrukere, kan du tilpasse Webex-nettstedet til dine forretningsbehov.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Rapport om Webex-sikkerhet.

Anbefalte fremgangsmåter for verter

Som vert er du den endelige beslutningstakeren når det gjelder sikkerhetsinnstillingene for møter, hendelser og opplæringsøkter. Husk alltid at du kontrollerer nesten alle aspekter av møtet, hendelsen eller opplæringsøkten, inkludert når det begynner og slutter.

Følg de anbefalte fremgangsmåtene for sikkerhet når du planlegger møtet, og under og etter møtet basert på forretningsbehovene dine for å holde møter og informasjon sikker.


Ikke publiser passord til offentlige nettsteder.

Ikke del lyd-PIN-koden med noen andre.

Oppgi møtepassord kun til brukere som trenger dem.

Del aldri sensitiv informasjon i møtet før du er sikker på hvem som er til stede.

Automatisk låsing av personlig rom

Du angir at ditt personlige rom skal låses automatisk når møtet starter. Vi anbefaler at du låser rommet ditt etter 0 minutter. Du kan angi innstillingene for automatisk låsing av personlig rom ved å velge Innstillinger > Mitt personlige rom.

Dette er strengt tatt det samme som å låse rommet ditt når du kommer inn i det. Dette tiltaket hindrer at alle deltakerne i lobbyen blir med i møtet automatisk. I stedet ser du et varsel i møtet når deltakere venter i lobbyen. Deretter kan du kontrollere og bare tillate autoriserte deltakere i møtet.


Se på URL-adressen for personlig rom som en offentlig URL-adresse, og med mindre nettstedsadministratoren har konfigurert personlige rom slik at de bare kan brukes av påloggede brukere, kan hvem som helst vente på deg i lobbyen. Kontroller alltid navnene før du slipper deltakerne inn på rommet ditt.

Varsler for personlig rom før et møte

Når brukere går inn i lobbyen for personlig rom, kan de sende deg et e-postvarsel for å informere deg om at de venter på at et møte skal begynne. Selv uautoriserte brukere som får tilgang til lobbyen for personlige rom, kan sende varsler.

Vi anbefaler at du går gjennom e-postvarslene før du starter et møte for å fjerne uautoriserte deltakere. Hvis du ikke har låst ditt personlige rom automatisk ved null minutter, går alle deltakerne som venter i lobbyen for personlig rom inn i møtet når du gjør det. Se gjennom deltakerlisten, og utvis uautoriserte deltakere.

Hvis du ser for mange e-postvarsler fra uautoriserte deltakere, bør du vurdere å slå av disse varslene. Gå til Innstillinger > Mitt personlige rom og fjern merket for Varsle meg via e-post når noen går inn i lobbyen for personlige rom mens jeg er borte.

Varsler for personlig rom under et møte

Hvis du låser det personlige rommet ditt, kan du gå gjennom alle som venter i lobbyen din. Når du har kommet inn i møtet, blir du varslet når noen nye kommer inn i lobbyen, og du kan deretter velge om du vil slippe inn personen eller ikke. Når flere deltakere venter i lobbyen for personlig rom, kan du se gjennom listen over navn og enten gi enkeltpersoner tilgang eller gi alle tilgang til møtet.

Planlegge møter som ikke er oppført

For å forbedre sikkerhetsinnstillingene for møter kan verter velge å ikke føre opp møtet i møtekalenderen. Hvis du ikke vil oppføre møtet, går du til Planlegging-siden, velger Vis avanserte alternativer, velger Planleggingsalternativer og fjerner merket for Oppført i offentlig kalender. Dette bidrar til å forhindre uautorisert tilgang til møtet og skjuler informasjon om møtet, for eksempel vert, emne og starttidspunkt.

Velg et sikkerhetsnivå basert på møtets formål. Hvis du for eksempel planlegger et møte for å diskutere en selskapsutflukt, kan du bare angi et passord for møtet. Hvis du planlegger et møte der du vil diskutere sensitive økonomiske data, vil du kanskje ikke oppføre møtet i møtekalenderen. Du kan også velge å begrense tilgangen til møtet når alle deltakerne er blitt med.

  • Et møte som ikke er oppført, vises ikke i møtekalenderen på Søk etter møter-siden eller på Mine møter-siden.

  • Deltakere må oppgi et unikt møtenummer for å bli med i et møte som ikke er oppført.

  • Møter som ikke er oppført, krever at verten informerer møtedeltakerne, enten ved å sende en kobling i en e-postinvitasjon eller ved at verten skriver inn møtenummeret ved hjelp av Bli med i møter-siden.


Når du oppfører et møte, vises møtetitler og møteinformasjon offentlig. Hvis et møte ikke er passordbeskyttet, kan hvem som helst bli med i det.

Velg møteemnet nøye

Et oppført møte eller en videresendt invitasjons-e-post kan som et minimum vise møtetitlene for utilsiktede målgrupper. Møtetitler kan utilsiktet avsløre privat informasjon, så sørg for at titler er nøye formulert for å minimere eksponeringen av sensitive data, som for eksempel bedriftsnavn eller hendelser.

Utelat møtepassord fra invitasjoner

For svært sensitive møter, hendelser eller opplæringsøkter bør du utelate passordet fra e-postinvitasjonen. Dette hindrer uautorisert tilgang til møteinformasjon hvis e-postmeldingen med invitasjonen videresendes til en utilsiktet mottaker.

Hvis du merker av for Ekskluder passord fra e-postinvitasjonen når du planlegger et møte, en hendelse eller en opplæringsøkt, vises ikke passordet i invitasjonen. Du må oppgi passordet til deltakerne på en annen måte, for eksempel via telefon.


Webex Events (ny) støtter ikke denne funksjonen.

Hindre gjester fra å bli med i ulåste møter

Når denne innstillingen er aktivert, må alle deltakere ha en brukerkonto på nettstedet og være logget på for å delta på møtet. Deltakere som blir med via telefon uten deltaker-ID, plasseres i lobbyen automatisk. Hvis du vil ha informasjon om hvordan deltakere kan få tak i en brukerkonto, kontakter du nettstedsadministratoren.

For å aktivere denne innstillingen når du planlegger et møte, går du til Vis avanserte alternativer > Planleggingsalternativer, og under Ulåste møter velger du Gjester kan ikke bli med i møtet.

Krev at de inviterte registrerer seg for møtet, hendelsen eller opplæringsøkten

Du kan kreve at de inviterte registrerer seg for møtet, hendelsen eller opplæringsøkten før de blir med. Dette gjør at du kan sikre møteinformasjon og spore og samle inn informasjon om de inviterte som planlegger å delta på møtet, hendelsen eller opplæringsøkten.

Denne funksjonen aktiveres under planlegging. Hvis du vil aktivere denne innstillingen i Webex Meetings og Webex Events (ny), går du til Vis avanserte alternativer > Planleggingsalternativer, og under Registrering velger du Krev deltakerregistrering.

Hvis du vil aktivere denne innstillingen i Webex Events (klassisk) og Webex Training, velger du Krev deltakerregistrering under Registrering når du planlegger en hendelse eller opplæringsøkt.

Bruk inngangs- og utgangslydtone eller Kunngjør navn-funksjonen

Hvis du bruker denne funksjonen, kan ingen bli med i lyddelen av møtet uten at du vet om det. Denne funksjonen er aktivert som standard for Webex Meetings og Webex Training. Du kan gå til Innstillinger > Lyd og video, og i Inngangs- og utgangslydtone-delen velger du et tonealternativ fra rullegardinlisten.

Når du planlegger møtet, hendelsen eller opplæringsøkten, går du til Vis avanserte alternativer > Alternativer for lydtilkobling, og i Inngangs- og utgangslydtone-delen velger du et tonealternativ fra rullegardinlisten.


Hvis funksjonen «Kunngjør navn» er valgt når du bruker Webex-lydalternativet, får ikke de som blir med via alternativet «Bruk datamaskin for lyd», muligheten til å ta opp og kunngjøre navnet sitt.

Begrens tilgjengelige funksjoner

Begrens de tilgjengelige funksjonene, som for eksempel chat og lyd, hvis du lar deltakerne bli med i møtet, hendelsen eller opplæringsøkten før verten.

Be om at invitasjoner ikke videresendes

Be om at de inviterte ikke videresender invitasjonen videre, spesielt for konfidensielle møter.

Tilordne en medvert eller alternativ vert

Tilordne en medvert for å starte og kontrollere møtet, hendelsen eller opplæringsøkten (alternativ vert). Denne framgangsmåten gjør møter, hendelser og opplæringsøkter sikrere ved å eliminere muligheten for at vertsrollen tilordnes en uventet eller uautorisert deltaker, hvis du ved et uhell mister tilkoblingen til møtet.


Når du inviterer deltakere til et planlagt møte, kan du angi én eller flere deltakere som medverter for møtet. En medvert kan starte møtet og fungere som vert. Derfor må en medvert ha en brukerkonto på Webex Meetings-nettstedet. Du kan tilordne en medvert når du planlegger møtet via Webex Meetings-integreringen til Microsoft Outlook.

Begrens tilgangen til møtet

Lås møtet, hendelsen eller opplæringsøkten når alle deltakerne er blitt med. Denne framgangsmåten hindrer flere deltakere fra å bli med. Verter kan låse eller låse opp møtet, hendelsen eller opplæringsøkten når som helst mens økten pågår. Hvis du vil låse et møte du er vert for, går du til Møte > Lås møtet.


Dette alternativet hindrer folk fra å bli med i møtet, hendelsen eller opplæringsøkten, inkludert deltakere som er invitert til møtet, men som ennå ikke har blitt med. Hvis du vil låse opp et møte du er vert for, går du til Møte > Lås opp møtet.

Bekreft identiteten til alle brukere i en samtale

Det er en god fremgangsmåte å bekrefte alle deltakerne ved hjelp av et opprop. Be brukerne slå på videoen eller oppgi navnet sitt for å bekrefte identiteten sin.


Hvis en innringer vil delta på et møte via telefon, trenger vedkommende bare et gyldig Webex-innringingsnummer og den nisifrede møte-ID-en. Hvis deltakere kan bli med i møter på nettstedet ditt via telefon uten passord, vil de ikke bli forhindret fra å bli med i lydkonferansedelen av møtet.

Hvis deltakere uten konto har tillatelse til å bli med i møtet, kan uautoriserte brukere identifisere seg med et hvilket som helst navn i møtet.

Fjern en deltaker fra møtet

Deltakerne kan bli utvist når som helst under et møte. Velg navnet på deltakeren du vil fjerne, og gå til Deltaker > Utvis.

Del program, ikke skjerm

Når du velger Del, kan du velge å dele et program i stedet for skjermen for å forhindre utilsiktet eksponering av sensitiv informasjon på skjermen.

Kontroller hvem som kan dele

Hvis det er tillatt på nettstedsnivå, kan verter velge om alle deltakerne skal kunne dele. Hvis du ikke aktiverer alternativet, kan du tilordne presentatørrollen til deltakere.

Kun angitte presentatører kan dele innhold fra videoenheter og Webex-appen.

Avslutt møtet

Når møtet, hendelsen eller opplæringsøkten er over, må du avslutte møtet, hendelsen eller opplæringsøkten for alle deltakerne. Du kan få muligheten til å forlate møtet, hendelsen eller opplæringsøkten uten å avslutte den. Hvis du må dra tidlig, kan du gjøre noen andre til vert, slik at de kan være ansvarlige for å avslutte møtet, hendelsen eller opplæringsøkten.

Tilordne passord til opptak

Den beste måten å forhindre uautorisert tilgang til opptak på, er å ikke opprette opptak.

Hvis opptak må opprettes, kan du redigere dem og legge til passord før du deler dem for å holde informasjonen sikker. Passordbeskyttede opptak krever at mottakerne har passordet for å kunne vise dem. Du kan tilordne passord til opptak ved å gå til Opptak. Velg Mer-knappen på opptaket som skal justeres, og velg deretter Del. Aktiver Offentlig koblingDel opptak-vinduet. Kontroller Passordbeskyttelse, og skriv deretter inn passordet i tekstfeltet. Velg Lagre.

Slette opptak

Slett opptak etter at de ikke lenger er relevante. Gå til Opptak. Velg Mer-knappen på opptaket som skal slettes, og velg deretter Slett. Velg Slett.

Opprett en sterk lyd-PIN-kode, og beskytt den. Gå til Innstillinger > Lyd og videoWebex-nettstedet for å opprette lyd-PIN-koden.

PIN-koden din er det siste beskyttelseslaget for å forhindre uautorisert tilgang til din personlige konferansekonto. Hvis en person får uautorisert tilgang til vertstilgangskoden for et personlig konferansemøte (PCN-møte), kan ikke konferansen starte uten lyd-PIN-koden. Beskytt lyd-PIN-koden, og ikke del den.