Översikt över Webex-säkerhet

Med Webex Meetings Suite kan globala medarbetare och virtuella team träffas och samarbeta i realtid som om de var i samma rum. Företag, institutioner och statliga myndigheter runtom i världen förlitar sig på Webex. Webex hjälper till att förenkla verksamhetsprocesser och förbättra resultaten inom försäljning, marknadsföring, utbildning, projekthantering och supportverksamhet.

Säkerhet är en grundläggande fråga för alla organisationer och dess användare. Onlinesamarbete måste omfatta flera säkerhetsnivåer som avser allt från schemaläggning av möten till autentisering av mötesdeltagare och delning av innehåll.

Webex erbjuder en säker miljö som du kan konfigurera som ett öppet samarbetsställe. Genom att förstå säkerhetsfunktionerna kan du som webbplatsadministratör eller slutanvändare skräddarsy din Webex-webbplats efter dina verksamhetsbehov.

Mer information finns i Webex tekniska informationsdokument omsäkerhet.

Bästa praxis för värdar

Som värd är det du som tar det slutliga beslutet angående säkerhetsinställningarna för dina möten, händelser och utbildningsmöten. Du styr i stort sätt alla aspekter av mötet, händelsen eller utbildningsmöte, inklusive när det börjar och slutar.

Håll dina möten och din information säker. Känna till och följ säkerhetspolicyerna för din organisation. Följ bästa säkerhetspraxis när du schemalägger ett möte, samt under och efter mötet.


Publicera inte lösenord till offentliga webbplatser.

Dela inte din ljud-PIN-kod med någon.

Ange endast möteslösenord till användare som behöver dem.

Dela aldrig känslig information i ditt möte förrän du är säker på vem som deltar.

Lås personligt rum automatiskt

Du ställer in ditt personliga rum att låsas automatiskt när ditt möte startar. Vi rekommenderar att du låser ditt rum efter 0 minuter. Du kan konfigurera inställningarna för automatisk låsning av personliga rum genom att välja Inställningar > Mitt personliga rum .

Denna inställning låser i stort sett ditt rum när du går in i det och hindrar deltagare från att delta i mötet automatiskt. Istället ser du en avisering när deltagare väntar i lobbyn. Du kan skärmen och endast låta auktoriserade deltagare till ditt möte.


Betrakta URL:en till ditt personliga rum som en offentlig URL. Såvida inte webbplatsadministratören har konfigurerat personliga rum så att de kräver autentisering kan vem som helst vänta på dig i din lobby. Kontrollera alltid deltagarnas namn innan du låter dem ansluta till ditt rum.

Aviseringar om personliga rum före ett möte

När användare träder in i lobbyn till ditt personliga rum kan de skicka en e-postavisering till dig och på så sätt informera dig om att de väntar på att mötet ska börja. Även obehöriga användare kan få tillgång till lobbyn till ditt personliga rum samt skicka aviseringar.

Vi rekommenderar att du granskar dina e-postaviseringar innan du startar ett möte i syfte att undvika att obehöriga deltagare deltar. Om du inte har låst ditt personliga rum automatiskt till 0 minuter kommer alla deltagare som väntar i lobbyn till ditt personliga rum att träda in i mötet när du gör det. Kontrollera mötesdeltagarlistan och avvisa eventuella obehöriga deltagare.

Om du får för många e-postaviseringar från obehöriga deltagare bör du överväga att stänga av aviseringarna. Gå till Inställningar > Mitt personliga rum och avmarkera Meddela mig via e-post när någon träder in i lobbyn till mitt personliga rum när jag är borta.

Aviseringar om personliga rum under ett möte

Om du låser ditt personliga rum kan du se vem som väntar i lobbyn. Under mötet uppmärksammar aviseringar dig när någon ny träder in i lobbyn. kan du välja om du vill släppa in personen. När flera deltagare väntar i lobbyn till ditt personliga rum kan du välja att släppa in utvalda individer eller släppa in alla väntande deltagare till mötet.

Schemaläggning av ej listade möten

I syfte att förstärka säkerhetsinställningarna för ett möte kan värden välja att inte lista mötet i möteskalendern. Om du vill se ett olistat möte går du till sidan Schemalägg, väljer Visa avancerade alternativ och väljer Schemaläggningsalternativ och avmarkerar Listad i offentligkalender. Den här inställningen förhindrar obehörig åtkomst och döljer mötesinformation såsom värd, ämne och starttid.

Välj säkerhetsnivå beroende på mötets syfte. Om du t.ex. schemalägger ett möte för att diskutera en utflykt som företaget ska göra så kan du endast ställa in ett lösenord för mötet. Om du planerar att diskutera känslig information, t.ex. ekonomiska uppgifter, kanske du inte vill lista mötet på möteskalender. Du kan också välja att begränsa åtkomsten till mötet efter att alla deltagare har anslutit sig.

  • Olistade möten visas inte på möteskalender på sidan Sök efter möten eller på Mina möten mötessida.

  • Deltagarna måste uppge ett unikt mötesnummer för att kunna delta i ett möte som inte är listat.

  • Ej listat möte kräver att värden informerar mötesdel deltagarna. Värdar kan skicka en länk i en e-postinbjudan eller så kan de mötesnummer via sidan Delta i möten.


Om ett möte listas innebär det att mötets rubrik och information visas offentligt. Om ett möte inte är lösenordsskyddat kan vem som helst delta i det.

Välj ett mötesämne med omsorg

Ett listat möte eller en vidarebefordrad e-postinbjudan kan, som minst, avslöja mötets rubrik för oavsedda personer. Mötets titlar kan oavsiktligt avslöja privat information. För att minimera risken för exponering av känsliga uppgifter, t.ex. företagsnamn eller händelser, ska du noggrant ord på mötets titel.

Exkludera möteslösenordet från inbjudningarna

För mycket känsliga möten, händelser eller utbildningsmöten ska du exkludera lösenordet från e-postinbjudan. Denna åtgärd förhindrar obehörig åtkomst till mötesdetaljer om inbjudan e-postmeddelande skickas till en oavsedda mottagare.

Om du markerar Exkludera lösenord från e-postinbjudan när du schemalägger ett möte, en händelse eller utbildningsmöte så visas inte lösenordet i inbjudan. Ge lösenordet till deltagare på ett annat sätt, till exempel via telefon.


Händelser (nya) har inte stöd för den här funktionen.

Hindra gäster från att delta i olåsta möten

När den här inställningen är aktiverad måste alla deltagare ha en användarkonto på din webbplats och vara inloggade för att delta i mötet. Deltagare som deltar via telefon utan deltagar-ID placeras automatiskt i lobbyn. Kontakta din webbplatsadministratör om du har frågor om hur deltagarna erhåller användarkonton.

Om du vill aktivera den här inställningen när du schemalägger ett möte går du till Visa avancerade alternativ > Schemaläggningsalternativ och väljer Gäster kan inte delta i mötet under olåsta möten.

Kräv att inbjudna registrerar sig för ditt möte, din händelse eller utbildningsmöte

Du kan kräva att inbjudna måste registrera sig för ditt möte, din händelse eller utbildningsmöte innan de deltar. Detta gör det möjligt att skydda mötesinformation samt spåra och samla in information om de inbjudna som planerar att delta i ditt möte, din händelse eller utbildningsmöte.

Den här funktionen aktiveras vid schemaläggningen. Om du vill aktivera den här inställningen i Webex Meetings och Events (ny) går du till Visa avancerade > alternativ för schemaläggning och väljerkräv deltagarregistrering under Registrering.

Om du vill aktivera den här inställningen i Events (klassisk) och Webex Training väljer du Kräv deltagarregistrering under registrering när du schemalägger en händelse ellerutbildningsmöte.

Använd funktionen Inträdes- eller utgångsljudton eller tillkännage namn

Genom att använda den här funktionen förhindrar du att någon deltar i ljuddelen av ditt möte utan din kännedom. Denna funktion är som standard aktiverad för Webex Meetings och Webex Training. Du kan gå till Inställningar > ljud och video och under avsnittet Inträdes- och utträdesljudton väljer du ett ljudalternativ på listruta.

När du schemalägger ditt möte, din händelse eller ditt utbildningsmöte går du till Visa avancerade alternativ > Ljudanslutningsalternativ och väljer ett ljudalternativ i avsnittet Inträdes- och utträdesljudton i listruta.


Om du väljer funktionen för meddela namn när du använder ljudalternativet För Webex får deltagare som deltar via alternativet Använd dator för ljud inte alternativet att spela in och meddela sitt namn.

Begränsa tillgängliga funktioner

Begränsa vilka funktioner som ska vara tillgängliga, t.ex. chatt och ljud, om du låter deltagare delta i mötet, händelsen eller utbildningsmöte före värden.

Begär att inbjudna inte ska vidarebefordra inbjudningar

Begär att dina inbjudna deltagare inte vidarebefordrar inbjudan, särskilt avseende konfidentiella möten.

Utse en cohost eller en alternativ värd

Utse en värd som kan starta och styra mötet, händelsen eller utbildningsmöte (alternativ värd). Denna övning håller möten, händelser och utbildningsmöten säkrare genom att förhindra att värdrollen tilldelas en oväntad eller icke-auktoriserad deltagare om du oväntat skulle förlora din anslutning till mötet.


När du bjuder in deltagare till schemalagt möte kan du utse en eller flera deltagare till cohosts för mötet. En cohost kan starta mötet och agera värd. En samvärd måste därför ha en användarkonto på din Webex Meetings webbplats. Du kan tilldela en cohost när du schemalägger ditt möte med Webex Meetings till Microsoft Outlook.

Begränsa åtkomst till mötet

Lås mötet, händelsen eller utbildningsmöte när alla deltagare har anslutit sig. Denna övning hindrar fler deltagare från att delta. Värdar kan låsa eller låsa upp mötet, händelsen eller utbildningsmöte under tiden som sessionen pågår. Om du vill låsa ett möte som du för närvarande är värd för går du till Möte > Lås möte .


Om du väljer det här alternativet kan du förhindra en person från att automatiskt delta i mötet, händelsen eller utbildningsmöte. Om du vill låsa upp ett möte som du för närvarande är värd för går du till Möte > Lås upp möte .

Verifiera identiteten på alla användare i ett samtal

Upprop är en säker metod för att redogöra för alla deltagare. Be att användarna slår på sin video och uppger sitt namn för att bekräfta deras identitet.


Inringare som vill delta i ett möte via telefon måste ha ett giltigt Webex-nummer för inringning samt ett niosiffrigt mötes-ID. Om detta tillåts på din webbplats kan deltagare som ansluter via telefon utan lösenord ljudkonferens delta i mötesdelen.

Om detta tillåts på din webbplats kan deltagare utan konton delta i mötet. Obehöriga användare kan identifiera sig själva med vilket namn som helst i mötet.

Ta bort en mötesdeltagare från mötet

Du kan avvisa mötesdeltagare när som helst under ett möte. Välj namnet på den deltagare som du vill ta bort och gå sedan till Mötesdeltagare > avvisa.

Dela ett program, inte din skärm

När du väljer Dela kan du välja att dela ett program i stället för dinskärm. Om du delar ett program i stället för skärmen kan du förhindra oavsiktlig exponering av känslig information.

Kontrollera vem som kan dela

Om värden tillåts på webbplatsnivå kan han/hon välja om han eller hon ska tillåta att alla mötesdeltagare delar. Om du inte aktiverar alternativet kan du tilldela presentatörsrollen att välja mötesdeltagare eller deltagare.

Endast utsedda presentatörer kan dela innehåll från videoenheter och Webex-appappen.

Avsluta mötet

När mötet, händelsen eller utbildningsmöte är över ska du se till att avsluta det för alla mötesdeltagare. En dialogruta kan vara öppen för att ge dig alternativet att lämna mötet, händelsen eller utbildningsmöte att köras utan att avsluta det. Om du måste lämna mötet tidigare kan du göra någon annan till värd så att han eller hon kan hållas ansvarig för att avsluta mötet, händelsen eller utbildningsmöte.

Tilldela lösenord till inspelningar

Vi rekommenderar att du inte skapar inspelningar som innehåller känslig information.

Om du måste skapa inspelningar kan du redigera inspelningarna och lägga till lösenord innan du delar dem för att skydda informationen. Lösenordsskyddade inspelningar kräver att mottagare har lösenordet som behövs för att titta på dem. Du kan tilldela lösenord till inspelningar genom att gå till Inspelningar. Välj knappen Mer på inspelningen som du vill justera och välj sedan Dela. Aktivera offentlig länki fönstret Dela inspelning. Markera Lösenordsskydd och ange sedan lösenordet i textfältet. Välj Spara.

Ta bort inspelningar

Ta bort inspelningar när de inte längre är relevanta. Gå till Inspelningar. Välj knappen Mer på inspelningen du vill ta bort och välj sedan Ta bort. Välj Ta bort.

Skapa en starkt ljud-PIN-kod och skydda den. Logga in på din Webex-webbplats och gå till Inställningar > ljud och video för att skapa din ljud-PIN-kod.

Din PIN-kod är den sista skyddsnivån för att förhindra obehörig åtkomst till personlig konferens -möte (PCN-möte). Även om en obehörig person fick din värdåtkomstkod kan konferensen inte starta utan ljud-PIN-koden. Skydda din ljud-PIN-kod och dela den inte.