Jeg hører et ekko av stemmen min i lydkonferansen

Jeg hører et ekko av stemmen min i lydkonferanse

Jeg hører min egen stemme ekko i lydkonferanse

Jeg hører et ekko når jeg snakker i lydkonferanse

Feilsøkingsveiledning for ekko i en konferanse

Fiks et ekko i en Webex lydkonferanse

Årsaker til ekko eller tilbakemeldingsstøy i en lydkonferanse:

 • En deltaker har både datamaskin- og telefonlyd aktiv.
 • Høyttalerne på deltakernes datamaskiner eller telefoner er for nær hverandre.
 • Det er flere datamaskiner med aktiv lyd i samme konferanserom.
 • Lyden spilles av via høyttalerne/den mobilenhet og inn i mikrofonen.


Slik minimerer du ekko i en konferanse:

 • Demp alle linjene i konferansen, og opphev deretter dempingen av bare de deltakerne som trenger å snakke.


Slik identifiserer du kilden til ekkoet:

 • Demp alle deltakerne i konferansen.
 • Opphev dempingen av hver deltaker, én om gangen. Deretter snakker hver deltaker og lytter etter ekko.
 • Når ekkokilden er funnet, bruker du korrigeringsforslagene nedenfor.


Slik løser du et problem med ekko – anbefalinger gjelder for alle enhetstyper:

 • Prøv å senke lydutgangsnivået fra høyttalerne.
 • Prøv å spille av lyden fra konferansen via øretelefonene på headsettet i stedet for via skrivebordshøyttalere. For best mulig resultat anbefales hodetelefoner av høy kvalitet og med integrerte mikrofoner. Still lydvolumet til et rimelig nivå.
 • I et rom anbefales det at det brukes mikrofoner og høyttalere til én enhet. I det rommet demper du alle andre mikrofon- og høyttalerelementer fra enheter som også er på stedet, for eksempel bærbare datamaskiner som er med i det samme møtet.
 • Hvis det finnes en sterk bakgrunnsstøy i rommet, enten fra en støykilde som maskerer lyden, eller for eksempel fra en vifte, fortsett som følger. For støykilde som maskerer lyden, reduser støynivået. For en vifte eller lignende, flytt mikrofonen unna denne støykilden så fremt det lar seg gjøre.


Følgende trinn gjelder hvis du bruker alternativet «Ring meg» eller «Jeg ringer inn» for å koble til lydkonferansen:

 • Koble fra lydkonferansen, og bli med igjen med alternativet «Ring meg» eller «Jeg ringer inn».
 • Bruk håndsettet eller hodetelefonene til å motta lyd i stedet for å bruke høyttaleren på telefonen eller mobilenheten.


Følgende trinn gjelder hvis du bruker alternativet «Samtale fra datamaskin» eller VoIP for å koble til lydkonferansen: 

 • Test lyden din etter hvert feilsøkingstrinn nedenfor, og fortsett til neste trinn hvis ekkoet fremdeles oppstår.


Slik løser du problemet:

 • Prøv å flytte mikrofonen eller hodetelefonene lenger unna høyttalerne.
 • Prøv å spille av lyden fra konferansen via hodetelefonene i stedet for via høyttalerne på skrivebordet. For best mulig resultat anbefales hodetelefoner av høy kvalitet og med integrerte mikrofoner. Hodetelefoner med standard 3,5 mm lydkontakter fungerer vanligvis bedre enn USB eller trådløse hodetelefoner.
 • I Webex Meetings -klienten har lydinndatakontrollen utviklet seg på en slik måte at innstillingene justeres automatisk.


Webex – foretrukne lydinnstillinger

Når du bruker datalyd uten hodetelefoner, må du kontrollere lydinnstillingene for å sikre at bakgrunnsstøy ikke kommer gjennom linjen. 

For Windows-brukere:

Den foretrukne innstillingen er å dempe alle andre lyder. Følg disse trinnene for å sjekke:

 1. Høyreklikk på høyttalerikonet nederst til høyre på skjermen.
 2. Klikk på Lyder. Dette skal åpne vinduet for lydegenskaper.
 3. Gå til Kommunikasjon-fanen.
 4. Kontroller at Demp alle andre lyder er valgt.
 5. Klikk på Bruk og deretter OK.

For Mac-brukere:

Den foretrukne innstillingen er å sørge for at inngangsvolumnivået er midtpunktet. Følg disse trinnene for å sjekke:

 1. Velg SystemvalgApple-menyen.
 2. Dobbeltklikk på Lyd -ikonet
 3. Velg Inndata-fanen.
 4. Kontroller at inndataenheten er valgt og at « Inndatavolum ' er skyves til midtpunktet som foretrukket innstilling.
 5. Lukk vinduet for å lagre disse innstillingene.
Var denne artikkelen nyttig?