Sett opp områder og legg til personer

Du kan opprette områder og legge til eksperter fra eller utenfor organisasjonen din. Når du legger til noen fra utenfor organisasjonen din, blir de lett gjenkjent som eksterne brukere. Hvis du tror at noen burde være i organisasjonen din eller du har nye brukere å legge til, kan en administrator for organisasjonen din legge til brukere i Control Hub-organisasjonen.

Oppdater navnet på området eller legg til et bilde for å gjøre det enklere å finne de relevante områdene.

Planlegg møter

Du kan planlegge et møte i områdene dine, og når møtet starter, er de tilgjengelige i Webex Expert on Demand, der frontlinjearbeidere kan bli med.

Frontlinjearbeidere som bruker Webex Expert on Demand, kan delta i møter som er knyttet til Webex-områder. Disse møtene inkluderer følgende:

  • Møter planlagt innenfra et område i Webex-appen.

  • Møter planlagt fra Meetings-appen der plasseringen i Outlook er satt til «@webex:space».


Frontlinjearbeidere kan også delta i planlagte møter som ikke er knyttet til Webex-områder, for eksempel et møte i et personlig møterom (PMR).

Vi anbefaler at du kun planlegger møter knyttet til Webex-områder, da det finnes noen begrensninger for møter som ikke er knyttet til Webex-områder, for eksempel:

  • Hvis en frontlinjearbeider prøver å dele et bilde i et møte som ikke er knyttet til et Webex-område, sendes bildet kun til møteverten som en direktemelding i Webex-appen.

  • Hvis en frontlinjearbeider deler skjermen sin i et møte, kan ikke den eksterne eksperten legge til merknader hvis møtet ikke er tilknyttet et Webex-område, med mindre de ble med via Webex Desk Pro, DX80 or Webex Board.

Svar på en forespørsel om hjelp

Når frontlinjearbeidere trenger assistanse, kan de sende en forespørsel om hjelp ved å sende en direktemelding eller en melding til et gruppeområde. Som ekstern ekspert eller administrator kan du enkelt svare ved å starte et møte i rommet eller ringe frontlinjearbeideren direkte.

Under et møte

Du kan velge å legge til merknader på den delte skjermen når andre deler skjermen sin i et møte.